PÁLYÁZATI FELHÍVÁS   MEGHOSSZABBÍTOTT HATÁRIDŐ: 2019. augusztus 31.   Kurzustartási lehetőség a Pesti Bölcsész Akadémián (2019/20. őszi félév)   Kedves doktorandusz és doktorjelölt hallgatótársunk! Pályázati felhívásunk a Pesti Bölcsész Akadémia 2019/2020-as tanév őszi félévének…

Pataki-Tóth Angelika       Pataki-Tóth Angelika vagyok, elsőéves doktorandusz az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Japanológia Programján. Kutatási területem a modern japán keresztény gyülekezetek és a japán társadalom kapcsolata. Disszertációmban főként azt vizsgálom, hogyan…

Ladányi Gábor   Ladányi Gábor 2008 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem hallgatója. A történelem alapszak elvégzése után a Visegrádi Országok Története programon szerezett mesterszakos diplomát, majd felvételt nyert a Történelemtudományi Doktori Iskola Modernkori Magyarország Doktori…

Papp Miklós       Papp Miklós, másodéves doktoranduszhallgató vagyok. Témám a szláv, a balti és a finnugor hangtörténet. Fontosnak tartom, hogy a nyelvtörténettel kapcsolatos kérdésekre az érdeklődő nagyközönség is kaphasson érthető, érdekfeszítő, megbízható és naprakész…

Szilágyi Orsolya   2016-ban szerzett alapdiplomát Régészet szakon a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán, majd ugyan itt szerzett mester diplomát 2018-ban Régészet és klasszika tanulmányok szakon. Jelenleg a BBTE Történelem. Kultúra. Civilizáció doktori…

Bán Kornélia     Bán Kornélia az ELTE BTK Mongolisztika Doktori Programjának hallgatója, az Eötvös József Collegium tagja, kutatási területei a mongol kultúra, filológia és néprajz, a mongol lovasműveltség. Négy alkalommal, összesen 11 hónapon keresztül tanult és végzett terepkutatást…

Kovács Ramóna           Jelenleg az ELTE Koreai Tanszékén tanársegédként a nyelv mellett a hagyományos és modern koreai kultúrával kapcsolatos órákat tart, valamint a győri Révai Gimnáziumban vezet lelkes középiskolások számára koreai nyelvi és kulturális…

Götz Andrea       Az ELTE Fordítástudományi doktori programjának doktorjelöltje vagyok, doktori kutatásomat a vajon diskurzusjelölő fordítási használatán végeztem. A Pannonia magyar fordítási korpusz alapító tagjaként és fejlesztőjeként a magyar fordítási nyelv tulajdonságaival foglalkozom.…

Nagy Barbara Az ELTE Bölcsészettudományi Karán 2007-ben Művészettörténet Szakon, majd 2014-ben Történelem Szakon szereztem mester diplomát. 2006 óta a Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumban tanítok művészettörténetet, alapításától kezdve a Schola Graphidis Művészeti Gyűjtemény munkatársa vagyok.…

Vámos Kornélia   A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem magyar szakos bölcsész tanári diplomát 2008-ban, majd Budapesten az Egyetemi Katolikus Gimnázium tanára lettem. A PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájában színházelmélet drámatörténet szakirányon végeztem el a PhD…