Farmasi Lilla Farmasi Lilla doktorjelölt a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Angol nyelvű irodalmak és kultúrák programján, kutatási területe a neuropszichológiai és a kognitív narratológia, valamint a testi érzetek a történetmesélésben.             Gyuris…

Bojti Zsolt   Bojti Zsolt 2016-ban kitüntetéses diplomával és ún. „Excellent Thesis Awarddal” végzett az ELTE anglisztika mesterképzés angol irodalom szakirányán. Alapítója az Early Modern English Research Groupnak, mellyel több konferenciát és műhelymunkát szervezett. Jelenleg az ELTE…

Száz Pál   Száz Pál 2013-ban diplomázott a pozsonyi Színművészeti Egyetem színházrendező-dramaturg szakán. Ezévtől a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének doktorandusza. Kutatásaiban Borbély Szilárd munkásságával foglalkozik a kultúraköziség szempontjaiból, de érdeklődése…

Csúr Gábor Attila   Csúr Gábor Attila 2014-ben szerzett alapszakos diplomát az ELTE skandinavisztika szakirányán. 2016-ban végezte el MA-tanulmányait ugyanitt, majd felvételt nyert az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának skandinavisztika programjára. 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben…

Marosi Renáta     Angol és történelem szakos tanárként 2015 szeptembere óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Modern angol és amerikai irodalom doktori programját látogatja. 2016 szeptemberétől a felvidéki Selye János Egyetemen oktat mint tanársegéd. Fő…

Maróthy Szilvia       A bölcsészettudomány digitális arca szegedi alapszakos régimagyaros éveim óta érdekel, s ez az ELTE mesterszakán csak fokozódott. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója vagyok, disszertációmban a 17. századi magyar szerzői verskötetek…

Kruzslicz Tamás       Kruzslicz Tamás, a Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészet Doktori Programjának másodéves hallgatója vagyok. A Kommunikáció: internet és média diákműhely alapítótagjaként 2010 óta foglalkozom a digitális kommunikáció kutatásával. Magyartanárként különösen…

Hlavacska András   Hlavacska András mesterszakos tanulmányait irodalom- és kultúratudomány szakon végezte, 2014-ben diplomázott. Azóta az Összehasonlító Irodalomtudomány Doktori Program hallgatója. Főbb érdeklődési területei a XIX. századi kísértet-, vámpír- és fantasztikus történetek, valamint…

Szabó Kata   Az Atelier Történettudományi doktori iskolának vagyok másodéves hallgatója. Korábban magyar és orosz szakot végeztem, és néhány orosz, egy szál gitáros, sanzon jellegű dal megtanulása után érdeklődésem a könnyűzenében rejlő történelem felé fordult, mivel szerintem a könnyűzene az a…

Böszörményi Edit   Az ELTE keleti nyelvek és kultúrák szakán, újgörög specializáció mellett végeztem majd Indonéziában az Airlangga Egyetemen folytattam tanulmányaimat. Jelenleg a Southamptoni Egyetem tergeri régész szakos posztgraduális hallgatójaként írok a vízalatti kulturális…