Horváth Dávid   Az ELTE Filozófiatudományi Iskolájának Hermeneutikai programos doktorandusza vagyok, idén kezdem a harmadik évemet. Kutatási területeim közé tartozik a hasonlósági elv, 19-20. századi kontinentális filozófia, hermeneutika, Gadamer és Heidegger filozófiája.         Horváth…

Magyar Krisztina   Magyar Krisztina az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola amerikanisztika programjának hallgatója. A kognitív metaforaelmélet érdekli, doktori kutatási területe Martin Luther King beszédeinek és prédikációinak kognitív szempontú megközelítése.             Magyar Krisztina…

Főfai Rita Főfai Rita a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási témája az erőszak kulturális reprezentációja, különös tekintettel a háború és a szadizmus narratíváira.             Főfai Rita előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:   Félelem az…

Részletes programunk itt érhető el.

Simon Erzsébet   Simon Erzsébet vagyok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Történelemtudományi Doktori Iskolájának, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar hallgatója. Doktori disszertációm témája a világkiállítások…

Takács Dániel     Negyedéves PhD-hallgató vagyok, kutatási területem a 18. századi angol irodalom és esztétika, valamint a huszadik századi művészetfilozófiák.         Takács Dániel kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián: Mi a fenséges? A tapasztalat határai   A művészetben a szép, a…

Csúr Gábor Attila   Csúr Gábor Attila 2014-ben szerzett alapszakos diplomát az ELTE skandinavisztika szakirányán. 2016-ban végezte el MA-tanulmányait ugyanitt, majd felvételt nyert az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának skandinavisztika programjára. 2012-ben, 2013-ban és 2014-ben…

    Részletes program  

László Laura         Az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola hallgatója vagyok Esztétika Programon. Érdeklődésem művészettörténet, olasz és filozófia tanszékekre is elvitt, egészen a svédországi Lund Egyetemig. Foglalkoztam gótikus rémirodalommal, a fenséges fogalmával, olasz…

Szabó Kata   Az Atelier Történettudományi doktori iskolának vagyok másodéves hallgatója. Korábban magyar és orosz szakot végeztem, és néhány orosz, egy szál gitáros, sanzon jellegű dal megtanulása után érdeklődésem a könnyűzenében rejlő történelem felé fordult, mivel szerintem a könnyűzene az a…