Bilicsi Erika

 

bilicsie_small.jpg

Bilicsi Erika az ELTE BTK Könyvtártudományi Doktori Programjának hallgatója, kutatási területe a nyílt hozzáférésű publikálás tudományos kommunikációra gyakorolt hatása. Mindennapi munkája során is az open access mozgalom támogatásával foglalkozik az MTA Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztályának vezetőjeként.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilicsi Erika kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

Open access: szabad hozzáférés a tudományos eredményekhez

 

A tudományos folyóirat-kiadásban elterjedt ún. open access (nyílt hozzáférés) közlési forma célja, hogy a kutatási eredményekhez bárki minél hamarabb, díjfizetés nélkül hozzáférjen, ezáltal a befektetett pénz és munka a lehető legnagyobb mértékben hasznosulhasson. A kutatásfinanszírozók is felismerték e közlési forma előnyeit, ezért többségük kötelezi a szerzőket kutatási eredményeik nyílt hozzáférésű publikálására. A kurzus keretében áttekintjük a tudományos kommunikáció történetét, az open access publikációs modell kialakulásának okait és megvalósításának két fő típusát: az ún. arany utat, mely szerint a kiadónál megjelenő közlemény azonnal nyílt hozzáférésű, illetve az ún. zöld utat, mely szerint a szerzők helyezik el közleményeiket hozzáférési korlátozás nélküli online digitális gyűjteményekben. Bemutatjuk az open access publikálás jelenlegi trendjeit és elterjedésének különbségeit az egyes tudományterületek között, valamint betekintést nyújtunk a tudományos munkásság értékelésének módszereibe is. Célunk, hogy megismertessük a hallgatóságot az open access publikálásra vonatkozó szabályokkal, valamint azokkal a repozitóriumokkal, keresőszolgáltatásokkal és kutatási technikákkal, melyek birtokában hozzájuthatnak az online szakirodalomhoz.

 

I. 2019. január 7., hétfő 18:00
Változó tudományos kommunikáció

Áttekintjük a tudományos kommunikáció fejlődését az ókori beszédektől a modern folyóirat-kiadásig, majd a nyílt hozzáférésű (open access) publikálás kialakulásának okait és történetét.

 

II.  2019. január 14., hétfő 18:00
Nyílt hozzáférés a gyakorlatban

A nyílt hozzáférés megvalósítása: open access kiadók, folyóiratok, könyvek és repozitóriumok. A kutatókra háruló kötelezettségek. Az open access publikálás költségei és finanszírozási forrásai.

 

III. 2019. január 21., hétfő 18:00 ÚJ HELYSZÍNEN! ELTE BTK 'A' Épület fszt. 047!
A tudományos eredmények mérése

Hogyan mérik a kutatók eredményességét? Folyóiratok rangsorolása, impakt faktor, idézettség versus open access publikálás. Milyen mandátumok befolyásolják a kutatók publikációs szokásait?

 

IV. 2019. január 28., hétfő 18:00 ÚJ HELYSZÍNEN! ELTE BTK 'A' Épület fszt. 047!
Információáradat 

Az interneten egyre nehezebb a megfelelő információt megtalálni, kiválasztani. Olyan interdiszciplináris és szakterületi gyűjteményeket, keresőszolgáltatásokat mutatunk be, amelyek a legfrissebb szakirodalom mellett történeti dokumentumokat is tartalmaznak.

 

Ajánlott olvasmányok

Bilicsi Erika: Könyvtárak a tudomány szolgálatában: az open access tudományos kommunikációt támogató szolgáltatások. In: Koncz István, Szova Ilona (szerk.): A tudomány szolgálatában című IX. Ph.D. - Konferencia előadásai (Budapest, 2014. október. 29.) 1. kötet. Európai Magyarországért Egyesület, 2014. p. 13-19. ISBN 978-963-89915-3-5
http://www.peme.hu/userfiles/A%20tudom%C3%A1ny%20szolg%C3%A1lat%C3%A1ban%20-%20I_0.pdf

Crawford, Walt: Open Access: What You Need to Know Now, Chicago: American Library Association, 2011.

Holl András: Kutatási adatok kezelésének trendjei. In. Tudományos és műszaki tájékoztatás, 2015. (62. évf. ) 5. sz., p. 177-180.
http://epa.oszk.hu/03000/03071/00086/pdf/EPA03071_tmt_2015_05_177-180.pdf 

Koltay Tibor – Spiranec, Sonja – Karvalics László: Research 2.0 and the Future of Information Literacy. Cambridge – Waltham: Chandos Publishing, 2016. eBook ISBN 9780081000892

Kovács Kármen: A nyílt hozzáférésű publikálás finanszírozási kérdései. In. Közgazdasági Szemle, 2017. (64. évf.) 2. sz., p. 185-207.
https://doi.org/10.18414/KSZ.2017.2.185 

Kovács Kármen: A nyílt hozzáférésű (Open Access) publikálás néhány bizonytalan következménye. In. Magyar Tudomány, 2017. (178. évf.) 1. sz., p. 71-79.
http://www.matud.iif.hu/2017/01/11.htm

Noorden, Richard van: The true cost of science publishing. In. Nature, 2013. (495. évf.) 7442. sz. p. 426-429. 
http://www.nature.com/news/open-access-the-true-cost-of-science-publishing-1.12676 

Pintér Dániel Gergő: A tudományos tartalmú közlésfolyamat a Globális médiatérben. In: Koncz István-Nagy Edit: Tudományos próbapálya című nemzetközi tudományos Ph.D. - konferencia előadásai (Budapest, 2013. március. 12.). Budapest: Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, 2013.http://www.peme.hu/userfiles/Interdiszciplin%C3%A1lis%20%C3%A9s%20tudom%C3%A1nyfiloz%C3%B3fia.pdf#page=16

Scholarly Communications [Open Access for Researchers, 1], Paris: UNESCO, 2015. ISBN 9789231000782
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002319/231938e.pdf 

Concepts of Openness and Open Access [Open Access for Researchers, 2] 
Paris: UNESCO, 2015. ISBN 9789231000799
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232207E.pdf 

Intellectual Property Rights [Open Access for Researchers, 3] 
Paris: UNESCO, 2015. ISBN 9789231000812
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232208E.pdf 

Sharing Your Work in Open Access [Open Access for Researchers, 5]
Paris: UNESCO, 2015. ISBN 9789231000836
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002322/232211E.pdf

 

Facebook-esemény