Sárkány Álmos


s_rk_ny_lmos.jpg

 

 

 

Az ELTE harmadéves esztétika doktoranduszaként elsősorban az esszéirodalomban gyökerező specifikus lehetőségek foglalkoztatnak.  

 

 

 

 

 

 

Sárkány Álmos kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián: 

 

Az antifilozófia kísértése

 

Mit jelenthet vajon az „antifilozófia”? Miért reprezentálja magát Cioran „antifilozófusként”? Miképpen határolja el magát a „filozófusoktól”? Hogyan közelítsük meg az „antifilozófia” filozófiáját? Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ a kurzus, ami „a pesszimisták fejedelmét”, a „kortárs Nietzschét”, „az emberi faj ügyészét” célozza vallomásra bírni, és mielőbb kivallatni.

 

I. 2018. november 28., szerda 18.00

A felvilágosodás tematikája Ciorannál

A bevezető előadás a Kézikönyv megszületésének a történeti körülményeire összpontosít. A kiindulópontot a programadó esszé, A fanatizmus családfája, valamint az ugyancsak e kötetben olvasható rövid fragmentumok foglalata, A tudás díszlete biztosítja.

 

II. 2018. december 5., szerda 18.00

„Búcsú a filozófiától”

A második előadás a címadó rövid esszére hagyatkozva a „diszpozíció” és gondolkodás perspektívájából vállalkozik pontosabban körvonalazni a ciorani „pesszimizmus”, és az „antifilozófiai” aspirációk sajátos meghatározottságát.

 

III. 2018. december 12., szerda 18.00

Lehetséges-e az „antifilozófia”?

A harmadik előadás Cioran gondolkodásának kifejezetten a szkeptikus implikációt, és az ebből fakadó sajátos értékelését célozza vázlatszerűen kidolgozni, hogy az olvashatóság legkülönfélébb szempontjait helyezze kilátásba.

 

IV. 2018. december 19., szerda 18.00

Cioran mint „automata”

Milyen magatartást javasol A bomlás kézikönyve? A befejező előadás a stílusprobléma módszeresebb tárgyalásán túlmenően a Kézikönyv morálfilozófiai álláspontjának, és „szociális megbízatásának” a pontosabb megvilágítására vállalkozik.

 

Ajánlott olvasmányok:

E. M. Cioran: A bomlás kézikönyve. Ford. Cziszter Kálmán. Bp., 1999.
E. M. Cioran: Füzetek 1956-1972. Ford. Réz Pál. Bp., 1999.
E. M. Cioran: Kalandozások. Ford. Farkas Jenő. Bp., 2004.
Darida Veronika: Filozófiai vallomások. Bp., 2011.
Ilinca Zarifopol-Johnston: Searching for Cioran. Szerk. Kenneth R. Johnston. Bloomington, 2009.

 

Facebook-esemény