Magyar Krisztina

 

magyar_krisztina_2_fenykep.JPG
Magyar Krisztina az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola amerikanisztika programjának hallgatója. A kognitív metaforaelmélet érdekli, doktori kutatási területe Martin Luther King beszédeinek és prédikációinak kognitív szempontú megközelítése.

 

 

 

 

 

 

Magyar Krisztina kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Martin Luther King szövegek fénytörésében

 

Épp ötven éve annak, hogy Martin Luther Kinget, az amerikai polgárjogi mozgalom egyik vezéralakját meggyilkolták. Mindössze harminckilenc éves volt. Rövid politikai és lelkészi karrierje során az erőszakmentesség „fegyverével” harcolt a faji megkülönböztetés, a szegénység és a militarizmus ellen. Politikai meggyőződését, az emberi kapcsolatokról, az igazságos társadalomról vallott nézeteit beszédekben, prédikációkban, publicisztikákban és könyv terjedelmű egyéb írásokban fogalmazta meg. King neve természetesen nem ismeretlen számunkra, és az általa képviselt eszmékről is legalább hallottunk már. A vizsgálódás fókuszába először a King-szövegek fordításának és kiadásának „történetét” helyezi, majd a kurzus második felét bizonyos szövegtani, retorikai, fordítástechnikai kérdések megválaszolásának szenteljük. King magyar fordításai sok érdekes kérdést vetnek fel. Például milyen üzenetet közvetíthettek a Kádár-korszak olvasói számára az 1973-ban kiadott szövegek? Vagy konkrétan a szövegeket nézve, miért olyan fontosak a metaforák egy King-szöveg fordítója számára? Milyen szerepet játszanak a szövegértelmezésben, mind a fordítói, mind az olvasói oldalon? Miért lényegesek a metaforák retorikai funkciói a fordítás szempontjából? A kurzus igyekszik választ adni többek között ezekre a kérdésekre, valamint fórumot teremteni újabb, a hallgatóság által felvetett kérdések megvitatásának.

I. 2018. május 14., hétfő 18.00
A King-szövegekről: műfajok, témák, magyar fordítások

Az előadás áttekintést nyújt a King nevéhez köthető szövegek műfajáról és a King által tárgyalt fontosabb témákról. Ezután áttekinti a jelen pillanatban rendelkezésre álló magyar fordításokat.


II. 2018. május 23., szerda 18.00
King szerepei saját szövegeinek tükrében

Az előadás néhány, magyarul is olvasható King-szöveg segítségével azt vizsgálja, hogy mit árulnak el King írásai saját politikai szerepértelmezéséről. 


III. 2018. május 30., szerda 18.00
King a Kádár-korszakban 

Az előadás az 1973-ban megjelent fordításkötettel foglalkozik, hogy milyennek láttatják Kinget és Amerikát a válogatott szövegek és a könyv képanyaga együttesen.


IV. 2018. június 6., szerda 18.00
Életrajzok: ki volt Martin Luther King?

Az előadás áttekinti az amerikai King-életrajzírás történetét: kik és hogyan írtak eddig Kingről, írt-e King önéletrajzot?

     

Szakirodalom

Carson, Clayborne (ed.). (1998). The Autobiography of Martin Luther King, Jr.
Garrow, David J. (1988). Bearing the Cross: Martin Luther King, Jr., and the Southern Christian Leadership Conference. New York: Vintage Books.
Kövecses Zoltán. (2010). Metaphor. A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.
Lischer, Richard. (1995). The Preacher King. Martin Luther King Jr. and the World that Moved America. New York / Oxford: Oxford University Press.
Oates, Stephen B. (1983). Let the Trumpet Sound: the Life of Martin Luther King, Jr. New York / Scarborough: New American Library.
Taylor, Branch. (1988). Parting the Waters: America in the King Years, 1954-1963. New York / London: Simon and Schuster.
Taylor Branch. (1998). Pillar of Fire: America in the King Years, 1963-65. New York: Simon and Schuster.
Taylor Branch. (2007). At Canaan’s Edge: America in the King Years, 1965-68. New York: Simon and Schuster.
Washington, James Melvin (ed.) (1986). A Testament of Hope. The Essential Writings of Martin Luther King, Jr. San Francisco: Harper & Row. 

 

Olvasmányok

King, Martin Luther King, Jr. (1968). The Trumpet of Conscience. New York: Harper & Row.
King, Martin Luther, Jr. (1964). Stride Toward Freedom. New York: Harper & Row.
King, Martin Luther, Jr. (1964). Why We Can’t Wait. New York / Toronto: The New American Library.
King, Martin Luther, Jr. (1967). Where do we go from here: Chaos or Community? New York [etc.]: Harper & Row.
King, Martin Luther, Jr. (1986). Strength to Love. Glasgow: Collins.
King, Martin Luther, Jr. (2015). Erő a szeretethez [ford. Bozai Ágota]. [s.l.]: Casparus Kiadó.
King, Martin Luther. (1973). Nem hallgathattam. Budapest: Gondolat.
King, Martin Luther. (2010). A reménység testamentuma: válogatás [ford. Bertha Zoltán et al.]. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Internátusa.

 

Facebook-esemény