Gyönki Viktória

 

Gviktoria.jpgyönki Viktória a Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett történész diplomát, majd elvégezte a Viking and Medieval Nordic Studies MA programot Izlandon és Norvégiában. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyönki Viktória kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

 

Gísla saga - Egy középkori izlandi történet elemzése

 

 

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a skandináv irodalom egy szeletével, az izlandi sagákkal. Társadalom- és kultúrtörténeti elemzésünk középpontjában a Gísla saga fog állni, amely Bernáth István fordításában magyarul is olvasható.

A kurzus bevezető jellegű elemzést kínál a középkori izlandi irodalomba. Választ keresünk arra, hogy milyen típusú források a sagák, és hogyan használhatóak társadalom- és kultúrtörténeti elemzéshez. A kurzus első előadása tehát egy általános bevezetés lesz, amely során a hallgatók képet kapnak a sagák keletkezéséről és fennmaradásáról.
A kurzus hátra lévő részében egy nemzetségi sagára fogunk koncentrálni - ennek elolvasása elengedhetetlen a kurzus követéséhez. A kurzus során behatóan megismerkedünk a szöveggel, és mindazzal, amely irodalom- és társadalomtörténeti szempontból ismert. A Gísla saga egyike azon történeteknek, amelynek főszereplőre egy törvényen kívüli, azaz kitaszított férfi. Közösséghez való viszonya legalább olyan meghatározó, mint családtagjaihoz, ezért ezen két szempont meghatározó lesz elemzésünk során.

 

I. 2018. május 15. kedd 18:00

Bevezetés az óizlandi irodalomba – Gyönki Viktória 

Az előadás során megismerkedünk a középkori Izland irodalmával, különös tekintettel a nemzetségi sagákra. Az előadás célja, hogy bemutassa a sagák keletkezését, írásba foglalását, és fennmaradását. Emellett képet alkotunk arról, hogyan és miképpen lehet használni a sagákat mint irodalmi és társadalomtörténeti forrásokat, a megfelelő kritikai szempontok alapján.

II. 2018. május 22. kedd 18:00

A saga elemzése – Gyönki Viktória 

A második előadás során folytatjuk elemző munkánkat, de már csak egy konkrét sagára fókuszálva. Az előadás során szót ejtünk a saga keletkezéséről, fennmaradásáról, szövegvariánsairól, forrásként való felhasználásáról. Elemezzünk a szöveg struktúráját és kulturális kontextusát.

 

III. 2018. május 29. kedd 18:00

A törvényen kívüli ember – Gyönki Viktória 

A harmadik előadáson röviden betekintünk a középkori Izland jogtörténetébe. Megismerkedünk a kitaszítással, amely a középkori Izland legsúlyosabb büntetése. Az előadás célja, hogy megértsük a gyilkosság súlyát az izlandi társadalomban és a kitaszított emberek viszonyát a közösséggel.

 

IV. 2018. június 5. kedd 18:00

A szereplők – Gyönki Viktória 

A negyedik előadás során elemezni fogjuk a saga szereplőinek helyzetét, viszonyát és cselekedeteinek motivációit. Habár a történet aktívabb szereplői férfiak, elemzésünk során figyelmet fordítunk a nőkre is. Párhuzamba állítjuk a szereplőket más, az óészaki irodalomból ismert karakterekkel.

 

Ajánlott olvasmányok:

Gísli története. Bernáth István (szerk.): Három izlandi történet. Budapest: Szépirodalmi Könyvkiadó, 1973.

Andersson, Theodore: The Growth of Medieval Icelandic Sagas. Ithaca: Cornell University Press, 2006.
Byock, Jesse: Viking Age Iceland. Penguin Books, 2001.


Gyönki Viktória: Grágás - A középkori Izland első írásos törvénykönyve. http://ntf.hu/index.php/2017/08/16/gragas-a-kozepkori-izland-elso-irasos-torvenykonyve/


Roesdahl, Else: A vikingek. General Press Kiadó, 2007.

 

 

Facebook-esemény