Főfai Ritafofairita.jpg
Főfai Rita a Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási témája az erőszak kulturális reprezentációja, különös tekintettel a háború és a szadizmus narratíváira.

 

 

 

 

 

 

Főfai Rita előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Félelem az erőszak mögött A legyek urában

 

2018. április 18., szerda 18.00

Willam Golding jelentős kulturális hatású, számos feldolgozást megélt regénye nemcsak a benne eluralkodó erőszak miatt súlyos olvasmány, hanem azért is, mert mindezt gyerekek viszik véghez. A második világháború idején lakatlan szigeten rekedt, egymás ellen forduló, akár a gyilkosságig is elmenő iskolásfiúk története sokak számára azt a keserű következtetést vonta maga után, hogy a regény az ember békés együttélésre való képtelenségét mutatja be. Az előadás azonban megkérdőjelezi ezt a negatív kicsengést, és sokkal inkább a regény problémafelvető jellegét hangsúlyozza. Azzal ugyanis, hogy Golding az emberek közötti ellenségeskedést kiemelte a háborús keretből, és természeti, sőt, részben természetfeletti közegbe helyezte, lehetőséget ad a tágabb perspektívából való vizsgálódásra. Az elemzés a műben megjelenő erőszaktípusok (vadászat, rituálé, “embervadászat”, háború) egymáshoz való viszonyát, egymásból alakulását vizsgálja, különös tekintettel az erőszak és a félelem közötti összefüggésre. A szereplők célja tetteikkel ugyanis bár a hatalom, az erőteljesség kinyilvánítása, a mű alapos vizsgálata azonban ennek az ellenkezőjére világít rá: valójában a tehetetlenség érzéséről, a félelemről tanúskodnak.


Ajánlott olvasmányok:

Babb, Howard S.: The novels of William Golding, Ohio State University Press, 1970.

Bloom, Harold ed.: William Golding’s Lord of the Flies, New York, Bloom’s Literary Criticism, 2008.

Carroll, Noel: A horror paradoxona, In: Metropolis, 2006/1. (Ford.: Buglya Zsófia)

Crawford, Paul: Politics and History in William Golding: The World Turned Upside Down, Columbia and London, University of Missouri Press, 2002.

Golding, William: A legyek ura, Ford.: Déry Tibor, Budapest, Európa, 2011.

Mason, Tom (ed.): Forensic Psichiatry: Influences of Evil, Totowa, New York, Humana Press, 2006.

Reiff, Raychel Haugrud: William Golding: Lord of the Flies, New York, Marshall Cavendish, 2010.

Shaffer, Brian W.: The British and Irish Novel 1945-2000, Cornwall, Blackwell Publishing, 2005.

Wantchekon, Leonard – Healy, Andrew: The „Game” of Torture In: The Journal of Conflict Resolution, 4:35.


Facebook-esemény