Pap József

 

pj-foto.jpg

Pap József 2016-ban az ELTE BTK mesterképzésén, anglisztika szakon szerzett diplomát, ez évtől az egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. A Modern Angol-Amerikai Irodalom és Kultúra doktori program keretein belül végzett kutatói tevékenysége az 1960-as évek végétől az 1998-as Nagypénteki Egyezményig tartó észak-ír polgárháború évtizedeinek költészete.

 

 

 

 

 
Pap József kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián: 

 

Kortárs északír „békelíra”

 

Idén Húsvétkor lesz húsz éve, hogy a Nagypénteki Egyezményt ratifikálták. A tárgyalásokon egy asztalnál ültek a protestáns és a katolikus pártok. A felek Tony Blair brit miniszterelnök közreműködésével 1998. április 10-én, Belfastban írták alá azt a dokumentumot, amely az Ír-sziget modern történelmében három évtizednyi zűrzavaros politikai közelharcot, erőszakos tüntetéseket és több ezer áldozatot követelő bombamerényleteket hagyott maga után. Közvetlen hatásaként pedig új korszakot nyitott az északír költészetben. A békekötésig tartó folyamatban több generáció szerzői a sokszor reménytelen identitáskeresésen kívül olyan praktikus kérdésekre keresték a választ, mint hogy a pokolgépes támadás tehet-e kárt a szövegtestben, vajon megrajzolható-e a névtelen áldozatok arca, és van-e a jutlandi tőzegláp mélyén eleve elrendeltség. Az előadások a polgárháború történelmi hátterét, a három évtizedes fegyveres konfliktus történetét, a békéhez vezető folyamatot és elsősorban ennek irodalmi vetületét kívánják bemutatni.


I. 2018. március 14.,  szerda 18.00

A Nagypénteki Egyezményig vezető út – egy bevezető

Ebben a bevezető előadásban az 1969-1998 közötti korszak kultúrtörténeti és politikai áttekintése kerül előtérbe, valamint az északír polgárháborúban résztvevő politikai és paramilitáris szervezetek, mint például az Ír Köztársasági Hadsereg (IRA) és az északír Ulsteri Önkéntesek (UVF) rövid bemutatásai. Az előadás fényt vet számos, a korszak közéletében és frakcióiban domináns sztereotípiára, amely évtizedekre megbélyegezte a nyílt konfliktusban szerepet nem vállaló lakosságot.


II. 2018. március 21., szerda 18.00
„Bármit mondasz, ne mondj semmit” – Seamus Heaney útkeresései

Hogyan írjon egy szerző, ha a szülőföldjén utcai röplapok és plakátok adnak utasításokat a helyes polgári magatartáshoz? Seamus Heaney, Nobel-díjjal kitüntetett ír költő címben jelölt verse szolgál kiindulópontként az előadáshoz. A középpontot pedig a 70-es évek írországi mindennapjaiban megnyilvánuló erőszak narratív kérdései foglalják el. A politikai vagy vallási megbélyegzésekkel szemben Heaney lírájának tárgya maga az ember az embertelenségben.


III. 2018. április 4., szerda 18.00

„Megcsókolom kezed, ki fiam vetted el” - Michael Longley költészete

Az értelmetlen halál, könyörület, gyász és emberi méltóság, az apa karakter. Ezek a hívószavak jellemzik Michael Longley, az északír költő versciklusait. Az elemzés során szó esik a szerző klasszikus görög irodalomból merített reinterpretációiról is. A polgárháború három évtizede ellen Longley egy metaforikus „pajzsot” hozott létre az antik formák precíz mértékből. Gondolatébresztő kérdése így szól a sorok közül: milyen új jelentést hordoz magában, ha Akhilleusz kezét a robbantások után is megcsókolja Priamosz király?


IV. 2018. április 23., hétfő 18.00

We, Irish – a Nagypénteki Egyezmény után

Milyen diplomáciai és politikai döntések segítették elő a Nagypénteki Egyezmény létrejöttét? Mi volt a költők szerepe a folyamatban? Mi az eddigi konfliktus utóélete a kulturális emlékezetben? Mi történt az IRA-val és a protestáns paramilitáns szervezetekkel a békekötés után? Mi zárult le az egyezmény aláírásakor? Milyen változásokat hozhat a fennálló status quo-ban az Egyesült Királyság távozása az Európai Unióból? Az utolsó előadásban a békekötés utóhatásaival, a 2019-re tűzött Brexittel nyíló és záródó politikai kapukkal, valamint az ezredforduló után megjelenő északír irodalmi generációval foglalkozunk.


Ajánlott olvasmányok:

David George Boyce: Nationalism in Ireland. Baltimore: Md.: Johns Hopkins UP. 1991.
Dolmányos Péter: Múltba temetett jelen: Seamus Heaney láp-versei. Nagyvilág 1999. 7–8. sz.
Frank Ormsby: A Rage for Order: Poetry of the Northern Ireland Troubles. Belfast: Blackstaff. 1992.
Hűlt hely; válogatott versek (ford. Ferencz Győző, Géher István, Gerevich András, Imreh András, Mesterházi Mónika és Tandori Dezső). Pozsony: Kalligram Könyvkiadó. 2010.
John Brown: In the Chair: Interviews with Poets from the North of Ireland. Ireland: Salmon Pub., 2002.
Különös gyümölcs; válogatott versek (ford. Fodor András, Géher István, Gerevich András, Imreh András, Mesterházi Mónika, Poós Zoltán és Tandori Dezső). Budapest: Orpheusz Könyvkiadó.
Medbh McGuckian: Emlékezés Seamus Heaney-re (ford. Ferencz Győző). Budapest: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia. 2016.
Mesterházi Mónika: Magyarázat Michael Longley Békekötés című című versének két fordításához. Nagyvilág 1995. 7-8. sz.
Seamus Heaney versei (ford. Tandori Dezső). Európa Könyvkiadó. 1980.
Seamus Heaney: Élőlánc (ford. Ferencz Győző, Gerevich András, Imreh András és Mesterházi Mónika).Jelenkor Kiadó. 2016.


Facebook-esemény