Bakaja Zoltán

 

bz.jpg
Bakaja Zoltán a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese. 1994-ben szerzett mélyhegedű művész-, tanár diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tagozatán. 1997 óta tanít különféle intézmények képzéseinek keretei között, illetve a magánszektorban. 2005-ben végzett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Waldorf-osztálytanító továbbképzésén, majd 2011-ben vaisnava teológus, 2014-ben pedig vaisnava jógamester alapszakos diplomát szerzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán. Jelenleg az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója, disszertációját a Bhagavad-gītā magyar nyelvű fordításaiból írja.


Bakaja Zoltán kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:


A jóga 16. századi tankönyve

 

Rúpa Gószvámí (1489-1564) tizenegy versszakos költeménye Patanydzsali Jóga-szútrájánál is tömörebben foglalja össze a jóga tanításának lényegét. Két versszaka szinte szó szerint megegyezik a több magyar fordításban is megjelent Hatha-jóga pradípiká szövegével, de azzal ellentétben nem tartalmaz testgyakorlatokat. Ez a könyv a kezdő és a középhaladó jógiknak szól. Az első versszakai olyan alapelveket fogalmaznak meg, amelyeket egyik jógarendszer követői sem téveszthetnek szem elől, az utolsó versek pedig kifejezetten a bengáli bhakti-hagyomány gyakorlóinak meditációját hivatottak segíteni. Az előadássorozatban az egyes versszakok tartalmán kívül a költeményben használt versmértékekről, a 16. századi bengáli bhakti-mozgalomról, valamint az Upadésámrita és más híres tradicionális jógakönyvek (Hatha-jóga pradípiká, Jóga-szútra, Bhagavad-gítá) tanítása közötti párhuzamról is szó lesz. A művet négy indiai kommentátor (Rádháramana Dásza Gószvámí, Bhaktivinóda Thákura, Bhaktisziddhánta Szaraszvatí, Bhaktivédánta Szvámí Prabhupáda) magyarázatainak segítségével fogjuk elemezni.

I. 2018. március 6., kedd 18.00
Kontextus – az Upadésámrita a térben, az időben és az irodalomban

Rúpa Gószvámí (1489-1564) Navab Husszein Sah minisztere, majd visszavonulása után a bengáli vaisnava filozófia egyik fő ideológusa volt. Írt drámákat és filozófiai műveket, az általa kidolgozott rasza-elmélet a bengáli irodalmi és bölcseleti műveknek egyaránt fontos alapját képezte. Az előadás bemutatja az életét, főbb műveit, szó esik a kor társadalmi viszonyairól, a bhakti-jóga és a védánta különféle indiai iskoláiról, valamint a Patanydzsali által és a Bhágavata-puránában bemutatott jóga azonos és eltérő elemeiről.


II. 2018. március 13., kedd 18.00

Az önfegyelem szerepe a jógában

Az előadás az Upadésámrita első három versszakát elemzi. Az első az érzékszervek általános tevékenységeinek a szabályozásáról szól, a második arról, hogy mi akadályozza, a harmadik pedig arról, mi segíti a jóga gyakorlását. A versek bemutatása során összehasonlítjuk tartalmukat más könyvek (Hatha-jóga pradípiká, Jóga-szútra, Bhagavad-gítá, Bhágavata-purána) hasonló tárgyú részeivel.


III. 2018. április 9., hétfő 18.00

A társas kapcsolatok szerepe a jógában

Az előadás az Upadésámrita 4–6. versszakát elemzi. A negyedik vers olyan elveket fogalmaz meg, amelyek alkalmazása nemcsak a jógik, hanem a társadalom minden tagja számára fontos a társas kapcsolatokban. Szó lesz arról is, hogyan viszonyulnak az egyes jógarendszerek a házasélethez, illetve milyen társadalmi szerepvállalást javasolnak vagy engedélyeznek a jóginak.


IV. 2018. április 16., hétfő 18.00

A meditáció gyakorlata a bhakti-jóga bengáli iskolájában

Az Upadésámrita nyolcadik versszaka a mantrameditáció fejlődését írja le, a következő három pedig a jóginak a laikus, külső szemlélő számára észrevehetetlen, belső fejlődésről szól. Az előadás során képeket és videóbejátszásokat láthatunk azokról a helyekről, amelyek a meditációnak e formájához kötődnek.


Ajánlott irodalom:


Abhinavagupta. 2012. Gītārthasaṁgraha. Budapest: Perisca Kiadó.
Bakaja Z. 2015. Szeress, és tégy, amit akarsz. Budapest: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C. 2001. A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van. H. n.: The Bhaktivedanta Book Trust.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C. 2015. A tanítások nektárja. H. n.: The Bhaktivedanta Book Trust.
Haberman, David (ed. and tr.) 2003. The Bhaktirasāmṛtasindhu of Rūpa Gosvāmin: Sanskrit Text and English Translation. New Delhi: Indira Gandhi National Centre for the Arts and Motilal Banarsidass.
Hidas Gergely; Kiss Csaba; Zentai György (ford.) 2000. A hatha-jóga lámpása. Budapest: Terebess Kiadó.
Ísvarakrisna; Patandzsali 1994. Az igázás szövétneke. Budapest: A Tan Kapuja Buddhista Főiskola.
Kaczvinszky József 2006. Kelet világossága I-III. Nyíregyháza: Kötet Bt.
Morgan L. 2011. Croaking Frogs: A Guide to Sanskrit Metrics and Figures of Speech. H. n., Mathodara Press.
Neal Delmonico (tr.) 2005. Śrī Upadeśāmṛtam (http://www.bhajankutir.net/rupa/upadesamrta.pdf).
Patañjali 2002. A jóga vezérfonala. Budapest: Gaia Multimédia Stúdió.
Patañjali 2017. Yoga-sūtra I. Budapest: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.
Rādhā-dāmodara; Baladeva, Vidyābhūṣaṇa 2013. Chandaḥ-kaustubha: The Jewel of Prosody.
Varanasi: Chowkhamba Sanskrit Series Office.
Rādhārāmana; Bhativinoda; Bhaktisiddhānta 2003. Śrī Upadeśāmṛta. Vṛndāvana: Gauḍīya Vedānta Publications.
Rosen, Steven J. 1991. The Six Goswamis of Vrindavan. New York: Folk Books.
Tirtha, Swami B.B. 2002. Sri Caitanya and His Associates. San Francisco: Mandala Publishing.
Tóth Zoltán 2011. Candaḥ: Bevezetés a klasszikus szanszkrit verstanba. Budapest: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.


Facebook-esemény