Bakaja Zoltán

 

bz.jpgBakaja Zoltán a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Elméleti és Alkalmazott Jógatudományi Tanszékének tanszékvezető-helyettese. 1994-ben szerzett mélyhegedű művész-, tanár diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Egyetemi Tagozatán. 1997 óta tanít különféle intézmények képzéseinek keretei között, illetve magántanárként. 2005-ben végzett az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola Waldorf-osztálytanító továbbképzésén, majd 2011-ben vaisnava teológus, 2014-ben pedig vaisnava jógamester alapszakos diplomát szerzett a Bhaktivedanta Hittudományi Főiskolán, ahol mindkét szakdolgozatának a témája a Bhagavad-gītā volt. Jelenleg az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatója, disszertációját a Bhagavad-gītā magyar nyelvű fordításaiból írja.

 

 

 

 

 

Bakaja Zoltán kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

A jóga eposza – A Bhagavad-gītā

 

A Bhagavad-gītā India legismertebb, legtöbb nyelvre lefordított szentírása. Az előadás-sorozat négy része megmutatja a Bhagavad-gītā helyét a hindu szentírások között, áttekinti a mű tizennyolc fejezetének tartalmát és röviden megismerteti a legfontosabb témáit. A megismerendő kulcsszavak között olyan kifejezések szerepelnek, mint a dharma (kötelességek és erkölcs), a jñāna (tudás), a dhyāna (meditáció), valamint néhány a magyar nyelvbe is beépült szó, mint például a karma és a jóga, amelyeket mindenki hallott már, de alig találunk valakit, aki ismeri a tradicionális jelentésüket. Az előadás-sorozat bemutatja a Bhagavad-gītā magyar nyelvű teljes és részleges fordításait, és a benne található definíciók alapján a könyv egyik központi témáját, a jógát.

I. 2018. január 9., kedd 18.00 – A Bhagavad-gītā helye a hinduizmus szentírásai között

A Bhagavad-gītā nyelvezete, keletkezése, célközönsége és a megértéséhez szükséges kultúrtechnikák. A megismerés útjai (āroha, avaroha). Tradicionális Gītāmagyarázatok: Śankara, Abhinavagupta, Rāmānuja, Madhva, Bhaktivedanta.

II. 2018. január 16., kedd 18.00 – A Bhagavad-gītā tartalmának áttekintése

Az előadás áttekinti a könyv tizennyolc fejezetének tartalmát, a könyv válaszait a benne felvetett kérdésekre, valamint a dharma, a karma, a jñāna és a bhakti fogalmát.

III. 2018. január 23., kedd 18.00 – A Bhagavad-gītā magyar nyelvű fordításai

Az előadás bemutatja az eddig megjelent teljes és részleges Gītā-fordításokat, a fordítókat, a fordítók forrásait és az általuk képviselt fordítói szemléletet.

IV. 2018. január 30., kedd 18.00 – A Bhagavad-gītā a jógáról

Kiadástól függően, a könyv minden vagy majdnem minden fejezetének címében szerepel a jóga szó. Az előadás a jóga fogalmának jelentését a Gītāban található hatféle definíció alapján mutatja be.

 

Szakirodalom:

Abhinavagupta. 2012. Gītārthasaṁgraha. Budapest: Perisca Kiadó.
Bakaja Z. (ford.) 2016. Bhagavad-gítá részlet. In: Hetényi Zsuzsa (szerk.) 5Pofon: Antológia műfordítás-antológia. Budapest: ELTE BTK, pp. 8-22.
Bakaja Z. 2015. Szeress, és tégy, amit akarsz. Budapest: Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola.
Bakos A. és Bakos J. E. (ford.) 2017. Bhagavad-gītā. Budapest: Danvantara Kiadó.
Baktay E. 2013. A Magasztos Szózata. Budapest: Filosz Kiadó.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C. 2014. A Bhagavad-gītā úgy, ahogy van. h. n.: The Bhaktivedanta Book Trust.
Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, A. C. 2015. Bhagavad-gītā As It Is. h. n. The Bhaktivedanta Book Trust.
Gömöryné Maróthy. M. (ford.) 1924. Bhagavad-Gitá az isteni ének. Budapest: Légrády Nyomda és Könyvkiadó.
Karma T. 2003. A Bhagavad Gítá "A magasztos szózata" (ahogyan én látom) Budapest: magánkiadás.
Kégl S. 1910. Bhagavadgîtâ. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia.
Lakatos I. és Vekerdi J. (ford.) 1987. A magasztos szózata Bhagavad-gítá. Budapest: Európa Kiadó.
Maharishi M. 2016. A Bhagavad-gítá: Új formátumban és új magyarázattal. h. n.: Vaszistha Kft.
Malinar A. 2007 The Bhagavadītā. Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo: Cambridge University Press.
Reis K. 1985. Szövegtipológia és fordítás. In: Bart I., Klaudy K. (szerk.) A fordítás tudománya. Budapest: tankönyvkiadó. 153–173.
Sardella F. 2013. Modern Hindu Personalism. New York: Oxford University Press.
Sebestyén E. (ford.) 2000. Bhagavad Gita. Budapest: Sri Sathya Sai Baba Szervezet Magyarországi Központja.
Śrīdhara Deva Gosvāmī, B. R. 2003. Bhagavad-Gītā: Az Édes Abszolút rejtett kincse. h. n.: Harmónia Alapítvány. (Dóka Róbert ford.)
Szabó L. 1958. A mindenség látomása: A Bhagavadgita XI. éneke. In: Örök barátaink I. 672–678. Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó.
Szerdahelyi I. és Tóth E. (ford.) 1965. Mahábhárata. Budapest: Európa Könyvkiadó.
Tóth-Soma L. 1996. A gauḍīya-vaiṣṇava vedānta filozófia. Badger : Torchlight Publishing Company.
Vekerdi J. (ford.) 1997. A Magasztos szózata. Budapest: Terebess Kiadó.

Facebook-esemény