Kaba Ariel

 

1701_ka.JPG

 

 

Kaba Ariel az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet programjának elsőéves hallgatója. Felsőfokú tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem japán szakán végezte.
Kutatási témája a kiterjesztett kommunikáció és a karakter mint attribútum több médiumon, illetve több nyelven való vizsgálata.
Érdeklődési körébe tartozik, a nyelveken kívül, a zene és a zenélés, az irodalom és a művészetek, s az autószerelés.

 

 

 

 

 

Kaba Ariel előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

(Pop)kultúra vs. (nyelv)tudomány

 

2017. május 23., kedd 18.00

Az előadásban több nyelv bevonásával (koreai, japán, német, angol, magyar) szemléltetjük, hogy akár a hétköznapjaink is kutatási témává lehetnek, így például a videójátékok, a YouTube, az anime, a manga, a filmek, a sorozatok, a TV-show-k, a reklámok, a mémek, a zene, és így tovább.
Az állítás bizonyítása céljából harcba keverjük a popkultúrát és a nyelvtudományt: eme "Mortal Kombat" győztese azonban egy harmadik "harcos" — a k i t e r j e s z t e t t  k o m m u n i k á c i ó.
Bár látszólag ismeretlennek tűnhet ez a fajta kommunikáció, ennek ellenére mindenki ismeri — a kérdés az, hogy mennyire? Az előadás során erre is fény derül, hiszen interaktív módon ki-ki maga is tesztelheti a kiterjesztett kommunikatív kompetenciáját!

 

Ajánlott olvasmányok:

Balogh Andrea 2012. Számítógépes játékok nyelvi környezetének vizsgálata. Elhangzott: TEHETSÉGNAP. A Magyar Nyelvtudományi Tudományos Diákkör és a Tantárgy-pedagógiai Tudományos Diákkör tavaszi konferenciája. 2012. június 12. Budapest.
Cseresnyési László 2004. Nyelvek és stratégiák. Avagy a nyelv antropológiája. Budapest: Tinta Kiadó.
Hidasi Judit 2008. Interkulturális kommunikáció. Scolar.
Huszár Ágnes 2009. Bevezetés a gendernyelvészetbe. Tinta Kiadó.
Kaba Ariel 2016a. „Yakuwarigo: a nyelv, amelyet nem beszélnek (?)”. Elhangzott: VII. "Közel, s Távol" Orientalisztika Konferencia. 2016.03.04.
Kaba Ariel 2016b. „A japán nemek pragmatikája: nem jelölnek a genderjelölők?”. Elhangzott: „Tavaszi Szél” Konferencia 2016.04.16.
Kaba Ariel 2016c. „A nemek pragmatikája — nyelvi sztereotípiák a japán nyelvben”. MA-szakdolgozat. 189 oldal.
Kaba Ariel 2016d. „A japán gyarmati uralom hatása Koreára”. In: Balga Nóra — Szabó Gergely (szerk.) XIV. Adsumus. Tanulmányok a XVI. Eötvös Konferencia előadásaiból. Eötvös Collegium.
Kaba Ariel 2016e. „Shamefur Dispray” — Az elképzelt szamuráj nyelve kultúra- és médiumközi perspektívában”. Találkozások Konferencia, 2016.11.18. (előkészületben)
Kaba Ariel 2016f. A ne és yo japán zárópartikulák vizsgálata egy manga fordításának tükrében. In: Doma Petra — Takó Ferenc (szerk.) „Közel, s Távol” V.: Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból 2015. Eötvös Collegium.
Kaba Ariel 2017a. Pokemon-go ポケモン語 — avagy hogyan kommunikálnak a Pokemonok?. XI. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia (megjelenés alatt)
Kaba Ariel 2017b. „Leave a like and subscribe! – On PewDiePie and the Bro Army”. Elhangzott: MONEY TALKS? COMMUNICATION AS/AND ECONOMY. International Interdisciplinary Conference, Budapesti Corvinus Egyetem, 2017.05.04.
Kaba Ariel 2017c. „Virtuális kultúraközi kommunikáció: a soft power ereje”. Elhangzott: PEACH Junior 2017 diákkonferencia, PPKE BTK Sophianum, 2017. május 6.
Maynard, S. K. 2016. Fluid Orality in the Discourse of Japanese Popular Culture. John Benjamins Publishing Company.
O´Hagan, M. — Mangiron, C. 2013. Game Localization: Translating for the Global Digital Entertainment Industry (Benjamins Translation Library)
Schirm Anita 2010. Mit jelölnek a diskurzusjelölők. In: Kukorelli Katalin (szerk.) A tartalom és forma harmóniájának kommunikációja. Dunaújvárosi Főiskola. Dunaújváros. 81–88.
尾崎喜光2004.日本語の男女差の現状. 『日本語学』6号. 明治書院.
金水 敏 2003.『ヴァーチャル日本語役割語の謎』 東京:岩波書店.
メイナードK. 泉子2005.『談話表現』くろしお出版

A saját munkák legtöbbje megtalálható alább:
https://mindchocolate.academia.edu/kabariel

 

A Facebook-on folyamatosan megosztásra kerülnek kedvcsinálók:
Facebook-esemény