Marosi Renáta

 

 

marosi_renata.jpgAngol és történelem szakos tanárként 2015 szeptembere óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának Modern angol és amerikai irodalom doktori programját látogatja. 2016 szeptemberétől a felvidéki Selye János Egyetemen oktat mint tanársegéd. Fő kutatási területe az angol és amerikai gyermekirodalom, ezen belül is a fantasy irodalom és P. L. Travers munkássága.

 

 

 

 

 

Marosi Renáta kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Az ezerarcú Mary Poppins

 

Mary Poppins, a rejtélyes varázserővel bíró dada, aki esernyőjén a széllel érkezve színessé varázsolja a Banks család mindennapjait. Ha az olvasó-, vagy a nézőközönség Mary Poppinsra gondol, valószínű ezekkel a tulajdonságokkal ruházza fel és írja le őt. Mary Poppins azonban, a többi szereplővel együtt, sokkal fontosabb funkciókat tölt be. Nem egyszerűen a szórakoztatásért felelős természetfeletti lények, hiszen karakterükben megszemélyesítik a Nagy Anya archetípus különböző attribútumait (tündér keresztanya, mentor, a szerető és rettenetes anya stb.), illetve betekintést nyújtanak különféle vallások, mint a kereszténység vagy a buddhizmus világába. Pszichológiai, mitológiai, néprajzi, filozófiai és vallási szemszögekből elemezve pedig fény derülhet ezekre a jellemzőkre és funkciókra.

 

I. 2017. március 1., szerda 18.00

Mary Poppins: “A megvalósult tündérmese”

Az előadás célja bemutatni a Mary Poppins-regények kulturális hátterét és tündérmesei motívumait (tündér keresztanya, hősi kalandok, varázslat, stb.), összehasonlítva azokat a Grimm testvérek eredeti meséivel. Az előadás első része a gyermekirodalom azon periódusát, illetve P. L. Travers, a Mary Poppins könyvek írójának azon életeseményeit ismerteti, melyek közvetlenül vagy közvetetten hatottak a Mary Poppins-regények megalkotására. Az előadás második részében Mary Poppins külső és belső tulajdonságainak elemzése kerül középpontba, mely alapján megtudhatjuk, mennyiben és miben különböznek, vagy éppen hasonlítanak a Travers által olyannyira szeretett Grimm testvérek eredeti mesegyűjteményeiben szereplő varázslatos segítők és Mary Poppins.

 

II. 2017. március 8., szerda 18.00

Utazás a Mély-én felé: az álmok szerepe Mary Poppins történeteiben

A cél bemutatni a Mary Poppins-könyvek álomszerű kalandjait, azok explicit és implicit funkcióit, Jane és Michael álomszerű utazásainak szakaszait, valamint az álmokban részt vevő szereplőket, úgy mint a Küszöb Őrzőjét (Mary Poppins személyében) és feladatát, vagy a Hírnökök (egy hang, egy levél vagy egy csillag személyében) kötelességét. Az előadás egyrészt olyan, az álom nyilvánvalónak mondható szerepeit mutatja be, mint a vágyteljesülés, vagy a Banks gyermekek nevelése, másrészt olyan mélyebb funkciók tárulnak az érdeklődő elé, mint a kollektív tudattalan „tudatosítása”, a Mély-én (Self) meglelése, s ezáltal az individuáció realizálása. Mindezen fogalmak és funkciók J. Campbell a mitológiai hősök útjaival, valamint S. Freud és C. G. Jung álommal kapcsolatos értelmezései mentén válnak világossá.

 

III. 2017. március 22., szerda 18.00

Nagy Anyák a Banks családban: a Szerető és Rettenetes Anya

Az előadás során azok a női, illetve állat karakterek kerülnek bemutatásra, akik a Nagy Anya archetípus – Szűz Mária, Földanya, mitológiai istennők – valamilyen attribútumait viselik. Az előadás olyan karakterek elemzésére helyezi a hangsúlyt, mint az egyszer segítőkész, másszor mogorva Mary Poppins, az egyszer kíméletlen, máskor barátságos cukrászda-tulajdonos Mrs Corry, a galambokról önzetlenül gondoskodó Madaras Asszony, a télből tavaszt varázsoló Nellie Rubina, a rejtélyes és bölcs Páncélteknős, az egyszer szomorú, másszor vidám Vörös Tehén, és a félelmetes és mégis kedves Óriáskígyó. A karakterek ellentétes (a jót és rosszat egyaránt magába foglaló) személyiségének ismertetése alapján válnak láthatóvá a Szerető és a Rettenetes Anya, a Teremtő és a Pusztító Anya jellemvonásai.

 

IV. 2017. március 29., szerda 18.00

Mary Poppins és a Cseresznyefa utca

Az előadás betekintést nyújt a Zen-Buddhizmus világába úgy, hogy azok jegyeit keresi és vizsgálja a Mary Poppins-könyvek történeteiben szereplőkön, tereken (Cseresznyefa utca) és szituációkon keresztül. Az érdeklődő megismerheti, hogy a cseresznyefa, mely Japán kulturális és nemzeti jelképe, s mely egyben a Mary Poppins-könyvek egyik fontos színhelyének adta nevét, hogyan hozható kapcsolatba a Buddhizmussal, s annak szimbolikus jelentései hogyan vannak jelen Travers irodalmi alkotásában. Sor kerül még a Buddhizmus fő tanainak, az ún. Négy Nemes Igazság (1. az élet szenvedéssel teli, 2. a szenvedés oka a vágyakozás, 3. meg kell szabadulni a vágyakozástól, hogy megtapasztaljuk az örök boldogságot, 4. a megvilágosodáshoz az ún. nemes nyolcrétű ösvény vezet) megismertetésére is, mindezt a Mary Poppins-könyvek szöveg közeli értelmezésén keresztül.

 

Ajánlott olvasmányok:

Travers, P. L.: A csudálatos Mary. Ciceró, 2003. http://mek.oszk.hu/00200/00299/00299.htm

Travers, P. L.: A csudálatos Mary visszatér. Ciceró, 2005. http://www.wekerlekos.hu/download/irodalom/travers_a_csudalatos_mary_visszater.htm

Travers, P. L.: A csudálatos Mary kinyitja az ajtót. Ciceró, 2002.

Travers, P. L.: Mary Poppins a parkban. Ciceró, 2005.

Travers, P. L.: Mary Poppins a Cseresznyefa utcában & Mary Poppins meg a szomszéd ház. Ciceró, 2002.

 

Ajánlott szakirodalom:

Campbell, Joseph: Az ezerarcú hős. Édesvíz Kiadó, 2010.

Draper, Ellen – Koralek, Jenny: A Centennial Celebration of P. L. Travers Creator of Mary Poppins. New York: Larson Publication, 1999.

Dumoulin, Heinrich: A History of Zen Buddhism. New York: Pantheon Books, 1963. http://terebess.hu/zen/mesterek/A%20history%20of%20Zen%20Buddhism.pdf

Freud, Sigmund: Álomfejtés. Helikon Kiadó, 2016.

Grilli, Giorgia. Myth, Symbol and Meaning in Mary Poppins: The Governess as Provocateur. London and New York: Routledge, 2014.

Grimm, Jacob – Grimm, Wilhelm: Családi mesék. Kalligram Kiadó, 2009.

Hunt, Peter: An Introduction to Children’s Literature. Oxford-New York: Oxford University Press, 1994.

Jung, Carl G.: Az archetípusok és a kollektív tudattalan. C. G. Jung összegyűjtött munkái 9/1. Scolar Kft., 2011.

Lawson, Valerie. Mary Poppins She Wrote: The Life of P. L. Travers. New York: Pocket Books, 2013.

Manlove, Colin: From Alice to Harry Potter: Children’s Fantasy in England. New Zealand: Cybereditions, 2003.

Neumann, Erich: A Nagy Anya: A Magna Mater archetípusa a jungi pszichológiában. Ursus Libris, 2005.

Rahula, Walpola: What the Buddha Taught. New York: Grove Press, 1974. https://web.ics.purdue.edu/~buddhism/docs/Bhante_Walpola_Rahula-What_the_Buddha_Taught.pdf

Valverde, Cristina P. (2007): Dreams and Liminality in the Mary Poppins Books. In Dream, Imagination and Reality in Literature. České Budejovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis. https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/aj/doc/sbaas01-perez_valverde.pdf

Warner, Marina. Once Upon a Time: A Short History of Fairy Tale. Oxford: Oxford University Press, 2014.

Facebook-esemény