Véber Virág

 

11351179_10202823732714819_842992955591335215_n.jpg

 

 

 

Véber Virág az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájának doktorandusza az Analitikus Filozófia Programon. Kutatási területe az analitikus etika, azon belül a morális felelősség témaköre.

 

 

 

 

 

 

Véber Virág kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Nem az én hibám! A véletlen szerepe a morális ítélkezésben

 

Gyakran előfordul mindenkivel, hogy olyan dolgokért hibáztatják, vagy vonják felelősségre, amelyről nem tehetett, vagy éppen nem szándékosan cselekedett helytelenül. Ilyen az autós, aki elé hirtelen lelép egy gyalogos, s már nem tudja megállítani a járművet, a szülő, aki egy pillanatra nem figyel a gyermekére, és baleset éri, vagy az az ember, aki rekkenő hőségben az autójában felejti a kutyáját. Nap mint nap történnek velünk olyan események, amikor egyszerűen figyelmetlenek voltunk, vagy esélyünk sem volt megelőzni bizonyos baleseteket; s ezeket mégis számon kérik rajtunk. A morális szerencse esetei ilyen szituációkon alapulnak – a kurzus látogatói egy lehetséges reflexiót kapnak arról, hogy milyen mértékben van jelen az életünkben a véletlen, amely a moralitásunkat is befolyásolja, valamint arról, hogy bizonyos gondolkodók szerint miként kellene kezelnünk ezeket az eseményeket.

 

I. 2017. február 27., hétfő 18.00
Bernard Williams és Thomas Nagel vitájának rekonstrukciója

Az első alkalommal Bernard Williams és Thomas Nagel azonos címmel (Morális szerencse) megjelent írásait tekintjük át, különös hangsúllyal Nagel négy szerencsetípusának meghatározására.

II. 2017. március 6., hétfő 18.00
Az ellenőrzés elve

Csak annyiban vagyunk morálisan megítélhetőek, amennyiben a minősítésünk  olyan tényezőktől függ, amelyek az ellenőrzésünk alatt állnak – a morális szerencse esetében azonban nincs befolyásunk azokra a faktorokra, amelyek alapján megítélnek bennünket. A második előadás alkalmával az ellentmondás feloldására teszünk kísérletet.

III. 2017. március 13., hétfő 18.00
Befolyás nélkül

George Sher Befolyás nélkül című munkájának kiindulópontját Nagel cikke jelentette. Sher azonban – ahogy azt maga is kijelenti – nem Nagel nyomdokaiba szeretne lépni, hanem olyan esetekkel foglalkozik, amelyekben nem beszélhetünk arról, hogy a cselekedeteink az ellenőrzésünk alatt állnak. A harmadik előadás során Sher írása alapján olyan eseteket veszünk sorra, amelyekben olyan cselekedetekért tartjuk a személyeket felelősnek, amelyekre azok szemlátomást nem gyakoroltak tudatos befolyást.

IV. 2017. március 20., hétfő 18.00
Morális felelősség

Néhány felelősségelméletet alapán arról gondolkodunk az utolsó előadáson, hogy beszélhetünk-e felelősségről a morális szerencse eseteiben.

 

Olvasmányok:
Fischer, John Martin; Ravizza, Mark 1998/2013, „Erkölcsi felelősség szabadság
nélkül.” Ford.: Bárány Tibor. In: Réz Anna (szerk.), Vétkek és választások. A felelősség
elméletei. Gondolat Kiadó, Budapest. 58-79.
Nagel, Thomas 1979/2013, „Morális szerencse.” Ford.: Bárány Tibor In: Réz Anna
(szerk.), Vétkek és választások. A felelősség elméletei. Gondolat Kiadó, Budapest.
358-374.
Nelkin, Dana K. 2013, "Moral Luck", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward
N. Zalta (szerk. ) https://plato.stanford.edu/archives/win2013/entries/moral-luck
Sher, George 2006/2013, „Befolyás nélkül.” Ford.: Bárány Tibor In: Réz Anna (szerk.),
Vétkek és választások. A felelősség elméletei. Gondolat Kiadó, Budapest. 207-227.
Strawson, Peter F. 2013: Szabadság és neheztelés. Ford.: Veres Máté. In: Réz Anna
(szerk.): Vétkek és választások. A felelősség elméletei, Gondolat Kiadó, Budapest.
239-264.
Williams, Bernard 1981/2013, „Morális szerencse.” Ford.: Lautner Péter fordítását
átdolgozta Réz Anna. In: Réz Anna (szerk.), Vétkek és választások. A felelősség
elméletei. Gondolat Kiadó, Budapest. 335-357.

További irodalom:
Andre, Judith 1983, “Nagel, Williams, and Moral Luck”, Analysis. Vol. 43. No. 4.,
Oxford. 202-207.
Domsky, Darren 2004, “There Is No Door: Finally Solving the Problem of Moral Luck.”
The Journal of Philosophy 101. Columbia University, New York. 445-462.
Latus, Andrew “Moral Luck” In: Internet Encyclopedia of Philosophy.
http://www.iep.utm.edu/moralluc
Otsuka, Michael 2007, “Moral Luck: Optional, Not Brute.” Philosophical Perspectives,
23. 373-388.
Statman, Daniel 1993, Moral Luck. State University of New York Press, Albany

 

Facebook-esemény