Horváth Lajos

 


horvatj_kep.JPG

 

Horváth Lajos az ELTE Összehasonlító irodalomtudomány PhD-program hallgatójaként Shakespeare szonettjeinek az összehasonlíthatóságát vizsgálja. Félállású középiskolai tanár, a Magyar Shakespeare Bizottság tagja. Szabadidejében szívesen foglalkozik műfordítással és amatőr színjátszással is. Eddigi fordításait a Nagyvilág folyóirat és az ELTE BTK Műfordító Műhely közölte.

 

 

 

 

 

 

Horváth Lajos kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

A jambustól a reneszánszig, avagy a Szonettek és  Shakespeare

 

William Shakespeare költészete az interneten is hozzáférhető legelső kiadások alapján is igen jelentős állomása Shakespeare életművének. Shakespeare elbeszélő költeményei mellett pedig a szonettjei is megosztják a kutatókat is mind a mai napig.A 21. század irodalomtudományában hiánypótlónak számítanak a jelenlegi kutatások is. Shakespeare poétikájának átfogó vizsgálatával pedig mindezek mellett áttekinthetőbbé válik az újrafordítások kérdésköre szintén.Természetesen az ilyen jellegű megközelítések elősegíthetik Shakespeare lírájának a magyar irodalomba való tudományos átültetését is. A központi téma Shakespeare meghatározó műveinek a jelenkori összehasonlíthatósága a Sonnets-értelmezések alapján, főként a nyelvi, a szerkezeti, és a jelentéstani elemezések segítségével.

 

2015. október 15. csütörtök 19:00
Helyszín: FUGA Budapesti Építészeti Központ

A Szonettek 

A szerző életművének általános ismertetése után (mi az, amit biztosan tudunk Shakespeare-ről) áttekintjük Shakespeare szonettjeinek és elbeszélő költeményeinek magyar fordítástörténetét. Beszélünk kicsit az európai szonett-hagyományokról és jellemezzük a kultúrtörténeti hatásokat. A maradék időben kitérünk az ezredforduló előtti irodalomtudomány Shakespeare-kritikájára is (ki lehetett igazából Shakespeare).

 

2015. november 5. csütörtök 18:00
Helyszín: ELTE BTK A/330.

Rendszerhibák: gyerekjáték a szonettekben 

Az értelmezési nehézségek ismertetésével áttekintjük a szövegösszefüggéseket tárgyaló vizsgálatokat, és jellemezzük a szonettekben megjelenő megszólítottak szerepét a rejtett utalásokkal együtt. Így foglalkozunk a Szép Ifjú, a Sötét Hölgy, a Versengő Költő, és az Elbeszélő Főhős alakjával is.

 

2015. november 12. csütörtök 18:00
Helyszín: ELTE BTK A/330.

Shakespeare-fordítások: beszélgetés Nádasdy Ádámmal 

A magyar Shakespeare-fordítások kapcsán kitekintünk a színdarabok dalbetétjeire és a Szonettekkel kapcsolatos lehetséges összefüggésekre, majd mérlegeljük a Shakespeare-szövegek fordíthatóságát.

 

2015. november 19. csütörtök 17:30 (!)
Helyszín: ELTE BTK A/330.

A Szonettek fordításai: beszélgetés Szabó T. Annával 

A Szonettek magyar fordításai kapcsán beszélgetünk Szabó Lőrinc és Szabó T. Anna szonett-fordításairól.

 

Ajánlott olvasmányok: 

William Shakespeare: Sonnets. http://internetshakespeare.uvic.ca/Library/facsimile/overview/book/Q1_Son.html
Shakespeare: Szonettek (Szász Károly és Győry Vilmos fordításai). http://mek.oszk.hu/04600/04614/html/5/magyar.htm
Shakespeare: Szonettek (Szabó Lőrinc fordításai). http://mek.oszk.hu/00400/00494/00494.htm
Szabó T. Anna: Shakespeare szonettjei Szabó Lőrinc fordításában. http://doktori.btk.elte.hu/lit/szabot/disszertacio.pdf
Szabó T. Anna: A látás erotikája. http://www.barkaonline.hu/uzenet-a-palackban/3675-uezenet-a-palackban-6
William Shakespeare: Négy szonett (Szabó T. Anna fordításai). http://www.holmi.org/2004/10/william-shakespeare-negy-szonett-szabo-t-anna-forditasai
William Shakespeare: Öt szonett (Szabó T. Anna fordításai). http://www.holmi.org/2009/10/william-shakespeare-ot-szonett-szabo-t-anna-forditasai
William Shakespeare: Egy szerető panasza (Horváth Lajos fordítása). http://issuu.com/zsuzsahetenyi/docs/shakespeare_horvath_l_3pofon_2014/0)

 

 

 

Facebook-esemény