Cseh Dávid

 

csd.jpg

 

 

Esztétika phd-hallgató, színházi dramaturg. Kutatási területei: japán tradicionális színházak és színháztörténet, japán esztétika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hajnal Márton

 

hm.jpg

 

 

Esztétika phd-hallgató. Kutatási terület: különleges testek színpadra állítása.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cseh Dávid és Hajnal Márton kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Idegen testek - Változó testképek az európai és japán színházban a 19. és 20. század fordulóján

 

Miért érdekelték annyira az embereket a „törpök”, a „szakállas nő” és a bennszülöttek előadásai a századfordulón? Hogyan hatott a nyugati testkép a hagyományos japán színházra? A hat részes előadássorozat kultúrákon átívelve vizsgálja a színészi test és a szerep szét- és összetartó történeteit.

A kurzus célja bemutatni, hogy a 19-20. században megváltozó testtudat miképpen hatott a nyugati, illetve keleti színház testhasználatára. Nyugaton, a századforduló előtti színházban a színész teste háttérbe szorult: láthatatlannak kellett lennie, amelyen keresztül a néző tökéletesen megismerheti a drámaíró által kitalált szereplőt. Ahogyan azonban a test egyre inkább a középpontba került a gondolkodásban, úgy a színpadon is mind inkább a színészek testi sajátosságai lettek hangsúlyosak. Ennek a jelenségnek korai hírnökei a freak showk vagy a japán vendégjátékok. A folyamat azonban fordítva is hatott: az előadássorozat második felében elemezzük, hogy a nyugati színház testhasználata miképpen forgatta fel a hagyományos keleti nót, kabukit és bunrakut.

 

I. 2015. november 9., hétfő 18.00
A Másik teste -- Hajnal Márton

Az előadás középpontjában a 19.-20. század fordulóján megváltozó testkép áll és ennek hatása a nyugati színházra. A test elméleteinek általános bemutatása után, szó lesz az emberi állatkertek és külföldi vendégjátékok hatásáról a nyugati színházra. Ezen kívül röviden ismertetem Erika Fischer-Lichte kettős felosztását a színész testének kapcsán, a fenti jelenségek megvilágítása érdekében.

Ajánlott olvasmányok:

Fischer-Lichte, Erika: A performativitás esztétikája Budapest: Balassi kiadó, 2009.
Fischer-Lichte, Erika: Másik teste – Másik tekintete. In: Határátlépések: kulturális terek reprezentációi. Budapest: Gondolat, 2009. 216-240.

 

II. 2015. november 16., hétfő 18.00
A Freak Show-k hatásmechanizmusa -- Hajnal Márton

Az előadás számba veszi a Freak Showk iránti érdeklődés megnövekedésének lehetséges okait a 19.-20. század fordulóján. A Freak Showk bemutatása, történeti áttekintése után elemzem a társadalmi hatásukat, a mássághoz való viszonyukat, illetve felvillantom azokat a jelenségeket, amelyekben máig továbbélnek.

Ajánlott olvasmányok:

Bogdan, Robert: Freak Show. Presenting Human Oddities for Amusement and Profit. Chicago: University of Chicago, 1990.
V
ictorian Freaks: The Social Context of Freakery in Britain. Ed.: Tromp, Marlene. Columbus: The Ohaio State University Press, 2008.

 

III. 2015. november 23., hétfő 18.00
A rendezők teste -- Hajnal Márton

Az utolsó alkalommal XX. század talán legizgalmasabb rendezőinek elméleti és gyakorlati műveiből szemezgetünk (Reinhardt, Artaud, Barba, Brook, stb.). Megvizsgáljuk hogyan hatott a munkásságukra a keleti színház és ezen belül különös figyelmet szentelünk a színészi test újfajta koncepcióinak.

Ajánlott olvasmányok:

Garland-Thomson, Rosemarie: Extraordinary Bodies. New York: Columbia University Press, 1997.
Kérchy Anna: Tapogatózások. A test elméleteinek alakzatai. In: Apertúra, 2014. ősz.
Kricsfalusi Beatrix: A test ritmikus mozgása a térben. In: TEST-TÉR-TEKINTET. Debrecen, 2001. 174-193. Siebers, Tobin: Disability Aesthetics. Michigan: University of Michigan Press, 2010.

 

IV. 2015. november 30., hétfő 18.00 
Az újra felfedezett test: A nyugati naturalista színház megjelenése Japánban I. -- Cseh Dávid

A Meidzsi-restauráció (1868) után az új, nyugatról érkező színházi formák egyre gyorsabban nyertek teret Japánban. Éles ellentétben álltak a hagyományos nó, kabuki és bunraku színházakkal: az ember viselkedésével és testével kapcsolatos új látásmódot képviseltek, és sokáig úgy tűnt, hogy el is söprik elődeiket. A háromrészes előadás középpontjában a japán színháztörténet azon időszaka áll, amely során a rohamosan változó Japánban a színpadokon új testek jelentek meg - kimono helyett öltönyben, szoknyában, cipőben.

Az első alkalommal a hagyományos japán színházak a játszó személyek testét elrejtő formáiról beszélünk.

 

V. 2015. december 7., hétfő 18.00
Az újra felfedezett test: A nyugati naturalista színház megjelenése Japánban II. -- Cseh Dávid

Az előadás-sorozat második alkalmával a megjelenő nyugati testek okozta sokkhatásról és a színházban bekövetkezett átmeneti időszakról lesz szó.

 

VI. 2015. december 14., hétfő 18.00 
Az újra felfedezett test: A nyugati naturalista színház megjelenése Japánban III. -- Cseh Dávid

A záró előadás a huszadik század eleji, változó japán színházi testkép és a későbbi tendenciák köré épül.

 

Ajánlott olvasmány:

Brandon, James R. (ed.): Nō and Kyōgen in the Contemporary World, University of Hawai’i Press, Honolulu, 1997.
Brandon, James R.: „Time and Tradition in Modern Japanese Theatre”, In. Asian Theatre Journal, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1985), 71-79.o.
Fischer-Lichte, Erika: Másik teste – Másik tekintete. In: Határátlépések: kulturális terek reprezentációi. Budapest: Gondolat, 2009. 216-240.
György Péter: A Másik teste. In: Café Bábel, 20. (Test)
Hirata Eichirō – Lehmann, Hans-Thies: Theater in Japan, Theater der Zeit, Recherchen 64, Berlin, 2009.
Kokubu Tamocu: A japán színház, Gondolat, Budapest, 1984.
Ortolani, Benito: The Japanese Theatre – From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton UP, New Jersey, 1995.
Pronko, Leonard Cabell: Theater East and West – Perspectives Toward a Total Theater, University of California Press, California, USA, 1974.
Suzuki Daisetz T.: Zen and Japanese Culture, Princeton UP, Princeton, 2010.
Tills, Steve: „East, West, and World Theatre”, In. Asian Theatre Journal, Vol. 20, No. 1 (Spring, 2003), 71-87.o.

 

Pillangó cirkusz (rendezte: Joshua Weigel) 

 

Facebook-esemény