Történet

2014.09.01. 13:35

A Pesti Bölcsész Akadémia olyan nyitott egyetem, amelyet a doktoranduszok működtetnek. Az egész tanéven át folyó előadássorozat alkalmaival bemutatjuk a nagyközönség számára a bölcsészettudományok végtelen gazdagságát. Már a PBA indulásakor tudománynépszerűsítési céljaink mellett más kihívások is voltak, amelyekre az Akadémia szervezőiként válaszolni kívántunk. Régóta megoldandó a bölcsészképzésben a PhD hallgatók számára nehezen megszerezhető tudományszervezési és különösen az óratartói kreditek problémája. Az ELTE BTK hallgatóiként magunk kezdtünk egy olyan megoldás keresésébe, amely kevéssé veszi igénybe a túlterhelt intézményi költségvetést és mégis kiaknázza a fiatal tehetségek nyújtotta lehetőségeket.

A Pesti Bölcsész Akadémia első, „pilot-féléve” az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóinak kurzusaival zajlott, az irodalomtudományi oktatásra koncentrálva a képzést. A 2013/2014-es évben az ELTE bölcsészettudományi karán mindegyik Doktori Iskola hallgatójára (Irodalomtudományi, Filozófiatudományi, Nyelvészettudományi, Történelemtudományi és Művészettörténeti) kiterjesztették az oktatás lehetőségét, vagyis a Pesti Bölcsész Akadémia a kar teljes tudományos képzésének krémjét nyújtotta; legtehetségesebb fiatal kutatók adták elő – földi nyelven, leereszkedve a tudomány elefántcsonttornyából – tudásuk legjavát, négyszer másfél órás előadásokból építkező kurzusok alkalmával. A tudományos ismeretterjesztés mellett legfontosabb feladatuknak a középiskolás és alapszakos hallgatóság bevonását tekintették a diskurzusba és a szemináriumi jellegű munkába, a fiatal tehetségek vitákban történő edzését és ösztönzését a tudományos pálya választására. Az egész évben, folyamatos rotációban zajló kurzusok megtartására a 2013/2014-es évben 25 doktorandusz pályázott sikerrel. Közülük önálló, négy alkalomból álló kurzust vezethetett 17 hallgató, míg a többiek közös kurzusok és egyéni nagyelőadások alkalmával gyakorolhatták előadói képességeiket.

Egyre gyakrabban fordult elő. hogy a Pesti Bölcsész Akadémia előadói pulpitusára már nem pusztán az ELTE hallgatói pályáztak, hanem más egyetemekről érkező PhD hallgatók és ifjú bölcsész kutatók is. Ezáltal a program új dilemma elé került: várhatóan előbb-utóbb országos rendezvénysorozattá kell, hogy váljon. Szervezőkként úgy döntöttünk, hogy sorsunkat összekötjük a DOSZ és a bölcsész területen tevékenykedő Tudományos osztályok sorsával. Ma már más egyetemek doktoranduszhallgatói is megtarthatják PBA kurzusaikat. A 2014/2015-ös évben a PBA programja már 22 teljes (4 előadásból álló) kurzust, mellette havi 2-4 külső előadást vonultatott fel, egészen októbertől májusig nyújtva lehetőséget az igényes kikapcsolódásra és művelődésre.