Pályázati felhívás

Kurzustartás a Pesti Bölcsész Akadémián

 

(2015/2016. őszi félév)

 

 

Kedves Doktorandusz Hallgatótársunk!

 

Jelen pályázati felhívás a Pesti Bölcsész Akadémia 2015/2016-os előadói pozícióinak betöltését hirdeti meg.

Az ELTE BTK nyilvános előadás-sorozata nyitott egyetemként működik, amelynek célközönsége alapvetően nem szakmabeli, a karon kívülről vagy az egyetem és a kar más tudományterületeiről érkező, érdeklődő közönség a középiskolástól a nyugdíjas korosztályig. A Pesti Bölcsész Akadémia legfontosabb célja továbbra is az, hogy közérthető módon felhívja a figyelmet arra, hogy miben rejlik a humán tudományok öröme, vagyis bemutassa a szélesebb közönség számára is vonzó témákat, kutatásokat. Az elmúlt négy félévben működő rendszer szerint idén is a Kar összes Doktori Iskolájából várjuk a jelentkezőket.

A sikeres pályázók a PBA 2015/2016-os őszi félévének előadói lesznek. Feladataik teljesítése esetén a tudományos modulba tartozó kreditben részesülhetnek, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsa garantál.

 

A jelentkezés feltételei:

Jelentkezni a nagyközönség érdeklődésére számot tartó, populáris témákkal lehet. A pályázat kizárólag az űrlap hiánytalan kitöltésével fogadható el. A pályázatokat a PBA szervezői, a témának megfelelő iskola felelősei és a Doktori Iskola vezetője bírálja el.

 

A tematikának tartalmaznia kell:

 • a téma rövid bemutatását;

 • a kurzus célját és felépítését;

 • az egyes előadások címét és rövid absztraktját (Az előadások szólhatnak az előadó saját kutatási témájáról vagy más, a hallgatóság számára vonzó tárgyról. Lehetnek összefüggőek, de vizsgálhatnak különböző témákat is, amennyiben egy összefüggő kurzust alkotnak.);

 • a kurzus háttérirodalmát, amely rálátást biztosít a kurzus szakirodalmi hátterére, és amely nem a hallgatóság számára ajánlott olvasmánylistával azonos;

 • egy olvasmánylistát a hallgatóság számára (szépirodalmi művek, alapvető szakirodalmi munkák).

 • A kiindulási alap minden téma esetén hangsúlyosan a gimnáziumi tananyag, amely közös ismeretként feltételezhető mind a bölcsészettudományokban kevésbé jártas érdeklődőknél (a kultúra kedvelői, gimnáziumi diákok, tanárok, más karok hallgatói, nyugdíjasok, egyéb érdeklődők), mind a Kar BA-s, MA-s hallgatóinál mint potenciális közönségnél.

 • A jelentkezéshez szükséges egy szaktanár ajánlása és támogató aláírása, aki a pályázatot pozitív elbírálásra ajánlja.

Előnyben részesülnek az ELTE BTK jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói.

(Más egyetemek doktori hallgatói és a kar doktorjelöltjei is jelentkezhetnek, azonban részvételüket a programban – és az óratartási kreditet – magas számú jelentkezés esetén nem tudjuk garantálni.)

 

Az előadó feladatai:

 • 4 előadás, azaz egy kurzus megtartása.

Egy előadás 60 perc: 45 perc előadás, 15 perc vita, amennyiben a téma megkívánja vagy lehetőséget nyújt rá, igény szerint a 60 perc szeminárium formájában is megtartható.

 • Lehetőség van kombinált kurzus tartására is, melynek során 2 előadó állítja össze és tartja meg közösen a kurzust 4-6 alkalom során.

 • A szeptemberben az előadókkal való egyeztetés alapján elkészülő programban a meghatározott időpontok a program meghirdetése után nem változtathatók meg, és csak különösen indokolt esetben maradhatnak el, ez esetben pedig a pótlás kötelező a teljesítés feltételeként.

 • Az előadó saját előadását maga is minden általa elérhető fórumon hirdeti, ezzel részt vesz a közönségszervezésben.

 • Az online felületek feltöltéséhez szükséges rövid bemutatkozást és a kurzus bemutatásához szükséges anyagokat az előadó a jelentkezésében eljuttatja hozzánk.

 • Vállalja esetlegesen egy, a fenti alkalmakon kívüli előadás megtartását. Külső előadásainkra művelődési központokban, kulturális intézményekben, színvonalas felolvasóprogramokat kínáló kávézókban szokott sor kerülni.

 

A felsorolt feladatok elmulasztása a kredit elvesztésével jár, és arról minden esetben értesülést szerez az aktuális Doktori Iskola vezetése is.

A jelentkezések határideje: 2015. július 5. - MEGHOSSZABBÍTVA július 31-ig.

A jelentkezéseket az űrlap kitöltésével lehet eljuttatni a szervezőkhöz, amely elérhető a linkre kattintva.

A Pesti Bölcsész Akadémia előadásai a Doktori Kiválósági Központban (Ifjúsági épület, III. 1.) hangzanak el.

 

Üdvözlettel,

a Pesti Bölcsész Akadémia szervezői

Budapest, 2015. június 11.

 

A pályázati felhívás letölthető pdf-formátumban.