Vass Anna Johanna

 

 

vass.jpg

 

1994 és 2012 között az Országos Széchényi Könyvtár különböző sajtóbibliográfiai osztályain (kurrens, retrospektív) dolgozott, valamint az OSZK Magyar Nemzeti Bibliográfia-honlapjának főszerkesztője volt. 2012-2014 között múzeumi (Postamúzeum), illetve iskolai könyvtárosként (Érdi Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola) is dolgozott. Jelenleg a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet osztályvezetője. 2012-től hallgatója az Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudomány Doktori Programjának. PhD-témája: Resource Description and Access. Érdeklődési területei: a könyvtári szabványosítás története, szabványalkalmazás a gyakorlatban.

 

 

 

 

Vass Anna Johanna kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

Hány kattintás a tudás?

 

Ha ma egy újabb előadás szól az internetről, már biztosan nem kapjuk fel a fejünket, sőt, lehet, hogy unottan ásítva átlapozzuk az ismertetőt… Hiszen mindenki használja – tehát mindenki ismeri... Biztos ez?

A XIX. század végén, amikor a technikai újdonságok – távíró, gőzgépek, motorok, telefon, stb. – az átlagemberek hétköznapjainak is részévé kezdtek válni, a műveltségüket technikai téren is gyarapítani kívánó érdeklődők számára impozáns, képekkel, metszetekkel illusztrált, vaskos ismeretterjesztő könyvek jelentek meg. Ezek a kötetek közérthető rövidséggel, de a lényeget jól megvilágítva tárgyalták a fontosabb technikai újításokat, lehetővé téve a nagyközönség számára a tájékozottság, és az „értés” élményének megszerzését.

Az internet tematikája mára annyira szerteágazóvá vált, hogy egy kurzus számára szinte befoghatatlan; ráadásul korunk egyik legfontosabb informatikai, technikai, kommunikációs vívmánya napjainkban jelentős fejlődésen megy keresztül. Ennek a fejlődésnek azonban nem csak nyertesei lehetnek – hanem vesztesei is, mégpedig éppen a jelentős kulturális közvagyont őrző (köz)intézmények: a könyvtárak, múzeumok, levéltárak. A kurzus ezen intézmények fejlődési, fejlesztési lehetőségeinek előtérbe helyezésével kíván egy rendszerező áttekintést nyújtani annak a generációnak a számára, amelynek aktív pályafutása egybeesik majd a tudás újfajta (re)prezentációjával.

 

 

I. 2015. április 28., kedd 18.00 - ELMARAD
Internettörténet dióhéjban

Az első előadásban megkerülhetetlen az internet történetének felvázolása, és - elsősorban technikai szempontból való – korszakolása, hogy az olyan újfajta fogalmakat, mint „szemantikus web”, kellő távlatokba helyezhessük.

 

II. 2015. május 5., kedd 18.00
Múzeumok – levéltárak – könyvtárak a web világában: hány kattintás a tudás?

A tudásanyag hagyományos letéteményesei, a kultúrkincseket őrző intézmények vitathatatlanul versenyhelyzetbe kerültek az internet megjelenésével, és óriási kihívás számukra az általuk őrzött információknak a keresőmotorok találati halmazában való megjelenítése. Nagyon egyszerű példával: ha össze kell válogatni egy dolgozatra való szakirodalmat, hány kattintással jutunk hozzá az elérni kívánt tudásanyaghoz?

 

III. 2015. május 12., kedd 18.00
Mitől lesz a web „szemantikus”?

Attól, hogy azzá tesszük… Az elérhetőség, visszakereshetőség biztosítéka a (digitalizált) kultúrkincsekhez rendelt, jó minőségű metaadatokban rejlik. Ezek a metaadat-szótárak pedig a szemantikus web építőkövei.

 

IV. 2015. május 19., kedd 18.00
Vesztesekből – nyertesek?

A nemzetközi szintű szakmai szervezetektől kiindulva számtalan fejlesztés célozza a kulturális vagyon minél jobb elérhetőségét. A megtett fejlesztésekről, a várható tendenciákról kíván számot adni az utolsó kurzus, amelynek végén olyan „jó gyakorlatok – good practices” bemutatása következik, ahol már példát kapunk a könyvtári – múzeumi – levéltári kulturális örökség közös felületen történő szolgáltatásáról.

 

Olvasmányok:

BERNERS-LEE, T. – HANDLER, J. – LASSILA, O.: The Semantic Web. In: Scientific American, May 17. URL: http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=the-semantic-web [2013. január 20.]
BURKE, M.: The semantic web and the digital library. In: Aslib Proceedings: New Information Perspectives, 61. vol. 2009. 3. no. 316–322. p.
CAMPBELL, D. G. – FAST, C. V.: Academic libraries and the semantic web: what the future may hold for research-supporting library catalogues. In: Journal of Academic Librarianship, 30. vol. 2004. 5. no. 382–390. p.
MARCUM, Deanna: Archives, Libraries, Museums: Coming Back Together? In: Information & Culture, Vol. 49, Nr. 1 (2014) p. 74-89.
TÓTH Máté: Könyvtárak a szemantikus web világában. In: Tudományos Műszaki Tájékoztatás, 56. (2010) 3. URL: http://ki.oszk.hu/kf/2010/10/konyvtarak-a-szemantikus-web-vilagaban/ [2014. 02. 07.]
UNGVÁRY Rudolf: Tezaurusz és ontológia, avagy a fogalmi ismertetőjegyek generikus öröklődésének formalizálása. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. (2004) 5. p. 175-191.
Z. KARVALICS László: Információs társadalom ” mi az? Egy kifejezés jelentése, története és fogalomkörnyezete. Budapest, [s.n.] 2007. [elektronikus tananyag] URL: http://www.ittk.hu/netis/doc/ISCB_hun/02_ZKL_tortenet.pdf [2012. június 20.]

 

Facebook-esemény