Gálla Edit

 

 

galla.jpg

A Modern angol és amerikai irodalom program harmadéves doktorandusz hallgatója, az ELTE angol és a Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szerzett diplomát. 2006 óta publikál irodalmi folyóiratokban. Virginia Woolf regényeiről írt dolgozatával 2007-ben OTDK I. helyezést ért el. 2014-ben hat hónapig Fulbright ösztöndíjasként végzett kutatómunkát disszertációjának témájában, mely Sylvia Plath mítoszteremtő költészetét vizsgálja jungiánus megközelítésben. A Budapesti Gazdasági Főiskola óraadó tanára.

 

 

 

 

Gálla Edit kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

„Ellenőrizhető, ez ugyanaz a nő”: Sylvia Plath (ön)életrajzai

 

 

 

A kurzus Sylvia Plath életrajzának és életművének összefonódását vizsgálja: az életrajzi megközelítés relevanciáját és hiányosságait, író és mű szétválasztásának lehetőségeit. Ezzel párhuzamosan arra a kérdésre keres választ, hogy mit jelent egyszerre nőnek és írónak lenni, hogyan éli meg Sylvia Plath az alkotás aktusát és a női szerepet, illetve ezek ütközését, hogyan hat mindez az életmű fogadtatására. Az első két előadás során Az üvegbura című regény alapján foglalkozunk az önéletrajzi értelmezés és a nőíró fogalmának kérdéseivel. A harmadik alkalommal az Ariel című kötet verseinek vallomásos jellegét, a női test és az önleleplezés metaforáit tárgyaljuk. A kurzus utolsó előadása a Plath-kéziratok szerkesztése és publikálása körüli problémákat mutatja be, felvetve a magánjellegű és a közre adható írások dilemmáját.

 

 

I. 2015. március 23., hétfő 18.00
Lánykori önarckép: Az üvegbura

A huszadik századi női fejlődésregény: önéletrajz vagy allegória?  Mit jelent fiatal (író)nőnek lenni a huszadik század közepén? Plath egyetlen regénye: egyszerre bestseller és szépirodalmi mű? Plath és a tömegkultúra.

 

II. 2015. március 30., hétfő 18.00
Irodalmi anyaság?

A nagy nőírók: Charlotte Brontë (Villette) és Virginia Woolf (Saját szoba, Három adomány) mint Plath irodalmi felmenői és hatásuk Az üvegburára. Az „őrült” (író)nő kalitkája: az életrajzi és pszichoanalitikus értelmezés.

 

III. 2015. április 13., hétfő 18.00
Szabott áron szemlélhető sebek: Ariel

A vallomásos líra: őszinteség vagy magamutogatás? A vallomásosság problematikája: életrajzi hitelesség és irodalmi mérce. Plath Ariel-versei: teátrális önleleplezés és az abjekt női test.

 

IV. 2015. április 20., hétfő 18.00
Egy életmű utóélete

A másik oldal: Ted Hughes, a férj mint írótárs, mentor, szerkesztő és kritikus. Az életmű mint test, a kritikus mint boncnok. A Plath-kéziratok, naplók és levelek regényes története.

 

Ajánlott olvasmányok:

Brontë, Charlotte, Villette, fordította: Róna Ilona. Budapest: Új Palatinus, 2005.
Ferencz Győző, ’A történet vége.’ Élet és Irodalom, 20001/május.
Gergely Ágnes, ’Lázálom: Ted Hughes ajánlata.’ Holmi, 2007/augusztus, 1006-1012.
Magyari Andrea, ’Az aposztrofikus beszédmód hatásai (Sylvia Plath Daddy és Lady Lazarus című versei).’ Alföld, 2013/július.
Plath, Sylvia, Az üvegbura, fordította: Tandori Dezső. Budapest: Európa, 2010.
Plath, Sylvia, Naplók 1950-1962: készült a Smith College-ban őrzött eredeti kéziratok alapján, szerkesztette: Karen V. Kukil, fordította: Lázár Júlia. Budapest: Cartaphilus, 2004.
Plath, Sylvia, Zúzódás – Válogatott versek. Budapest: Európa,1978.
Séllei Nóra, ‘A fügefa és a fekete lakkcipő – A test megjelenítése és jelentése Sylvia Plath Az üvegbura című regényében,’ in Rácz István – Bókay Antal (szerk.), Modern sorsok és késő modern poétikák – Tanulmányok Sylvia Plathról és Ted Hughesról. Budapest: Janus/Gondolat, 2002. 116–151. o.
Woolf, Virginia, Három adomány, fordította: Séllei Nóra. Budapest: Európa Könyvkiadó, 2006.
Woolf, Virginia, Saját szoba, fordította: Bécsy Ágnes. Budapest: Európa Könyvkiadó, 1986.

 

Facebook-esemény