Pethő Anita

 

pethőanita_fotó.jpg

Az ELTE-BTK 1945 utáni magyar irodalom programjának hallgatója, disszertációjának témája az ezredforduló után született magyar történelmi regények főbb trendjei. További érdeklődési területek: kulturális emlékezet, az írott/nyomtatott kultúra helyzete a digitalizáció korában, posztkolonializmus Közép-Európában, a Kádár-korszak mentalitástörténete, 20. századi sporttörténelem.
Kulturális újságíróként és online folyóirat-szerkesztőként foglalkozik az irodalomnépszerűsítés újszerű formáival, elsősorban a fiatal, még pályájuk elején álló szerzők tevékenységének minél szélesebb körben való megismertetésének lehetőségeivel.

 

 

 

Pethő Anita kihelyezett előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

A papír emlékezete

(Attention Alkotóműhely*, 2014. szeptember 25. 18.30)


Az előadás kiindulópontja Spiró György Fogság című regényének Júdeában játszódó része, amelyben a főhős, Uri megtapasztalja, hogy ami neki, egy írni-olvasni tudó zsidó római polgárnak írott szövegekből megismert szimbolikus cselekedetek sora, az a júdeai parasztok számára a mindennap megélt valóság. A regényrészlet által alkalom nyílik Jan Assmann kommunikatív és kulturális emlékezetről szóló elméletéről beszélni.

A regény főhőse azonban nem csak eszerint tekinthető ízig-vérig az írásos kultúra képviselőjének, hanem azon törekvése által is, hogy élete értelmét abban látja, hogy meg kell írnia, mi történt vele. A kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy egy olyan korban, melyben számtalan identitást hozhatunk létre a virtuális térben, mennyire érezzük még súlyát az effajta gesztusoknak.

 

Facebook-esemény

 

*Attention Alkotóműhely: 1066 Budapest, Dessewffy u. 21. melletti lejáró