Pályázati felhívás

Kurzustartás a Pesti Bölcsész Akadémián

 

 

 

Kedves Doktorandusz Hallgatótársunk!

 

Jelen pályázati felhívás a Pesti Bölcsész Akadémia 2014/2015-ös előadói pozícióinak betöltését hirdeti meg.

Az ELTE BTK nyilvános előadás-sorozata nyitott egyetemként működik, amelynek célközönsége a nem szakmabeli, a karon kívülről vagy az egyetem és a kar más tudományterületeiről érkező, érdeklődő közönség a középiskolástól a nyugdíjas korosztályig. A Pesti Bölcsész Akadémia legfontosabb célja továbbra is az, hogy megmutassa: miben rejlik a humán tudományok öröme. Az elmúlt két félévben működő rendszer szerint idén is a kar összes Doktori Iskolájából várjuk a jelentkezőket.

A sikeres pályázók a PBA 2014/2015-ös tanévének előadói lesznek. Feladataik teljesítése esetén óratartási kreditben részesülnek, amelyet az ELTE Bölcsészettudományi Doktori Tanácsa garantál.

 

A jelentkezés feltételei:

- Sikeres pályázás a formanyomtatvány kitöltésével. A pályázatokat a PBA szervezői, a pályázaton nyertes iskola felelősei és a Doktori Iskola vezetője bírálja el.

 - A tematikának tartalmaznia kell:

 • a téma rövid bemutatását;

 • a kurzus célját és felépítését;

 • az egyes előadások címét és rövid absztraktját (Az előadások szólhatnak az előadó saját kutatási témájáról vagy más, a hallgatóság számára vonzó tárgyról. Lehetnek összefüggőek, de vizsgálhatnak különböző témákat is, amennyiben egy összefüggő kurzust alkotnak.);

 • a kurzus háttérirodalmát, amely rálátást biztosít a kurzus szakirodalmi hátterére, és amely nem a hallgatóság számára ajánlott olvasmánylistával azonos;

 • egy olvasmánylistát a hallgatóság számára (szépirodalmi művek, alapvető szakirodalmi munkák).

- A kiindulási alap minden téma esetén hangsúlyosan a gimnáziumi tananyag, amely közös ismeretként feltételezhető a várható közönségnél (a kultúra kedvelői, gimnáziumi diákok, tanárok, más karok hallgatói, nyugdíjasok, a bölcsészettudományban nem jártas érdeklődők).
- A jelentkezéshez szükséges egy szaktanár aláírása, aki a pályázatot pozitív elbírálásra ajánlja.

 

Előnyben részesülnek az ELTE BTK jogviszonnyal rendelkező doktorandusz hallgatói.
(Más egyetemek doktori hallgatói és a kar doktorjelöltjei is jelentkezhetnek, azonban részvételüket a programban – és az óratartási kreditet – nem tudjuk garantálni.)

 

Az előadó feladatai:

 • 4 előadás, azaz egy kurzus megtartása:

  Egy előadás 90 perc: 60-75 perc előadás, 15-30 perc beszélgetés (szemináriumi munka, kérdések megvitatása stb.), amennyiben a téma megkívánja vagy lehetőséget nyújt rá, igény szerint a 90 perc szeminárium formájában is megtartható.

 • Az ősszel, az előadók megkérdezésével elkészülő programban a meghatározott időpontok a program meghirdetése után nem változtathatók meg, és csak különösen indokolt esetben maradhatnak el.

 • Az előadó saját előadását maga is minden általa elérhető fórumon hirdeti, ezzel részt vesz a közönségszervezésben.

 • Az online felületek feltöltéséhez szükséges rövid bemutatkozást és a kurzus bemutatását az előadó a meghatározott határidőre eljuttatja hozzánk.

 • Vállalja esetlegesen egy, a fenti alkalmakon kívüli előadás megtartását. Külső előadásainkra művelődési központokban, kulturális intézményekben, színvonalas felolvasóprogramokat kínáló kávézókban szokott sor kerülni.

A felsorolt feladatok elmulasztása a kredit elvesztésével jár, és arról minden esetben értesülést szerez az aktuális Doktori Iskola vezetése is. 

 

A jelentkezések határideje: 2014. június 29.

A jelentkezéseket szkennelt .pdf formátumban, e-mailben, az akademia.btk@gmail.com címen várjuk.

A formanyomtatvány letölthető: itt.

A pályázati felhívás letölthető: itt.

A Pesti Bölcsész Akadémia előadásai a Doktori Kiválósági Központban (Ifjúsági épület, III. emelet, nagyelőadó) hangzanak el.

 

 

Üdvözlettel,

a Pesti Bölcsész Akadémia szervezői

 

Budapest, 2014. május 26.