Tóth-Czifra Júlia

 

 

tczj_1.jpg

 

Az ELTE BTK Összehasonlító irodalomtudomány programjának harmadéves doktorandusza, az MTA-ELTE Kosztolányi-kutatócsoportjának tagja. Kutatási, érdeklődési területei: a XX. század első felének magyar irodalma, sajtótörténete, Kosztolányi Dezső prózája, filológiaelmélet és filológiai praxis, valamint a ritmus mibenléte a különféle művészeti ágakban.

 

Egyharmad hármasiker. Szabadidejében főz, vonatozik Európában, és a dolgok végére jár.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth-Czifra Júlia kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

 

Kosztolányi és a novellák

 

 

A négy előadásból álló sorozat a novellista Kosztolányival, az író kisprózai munkásságának egyes kérdéseivel foglalkozik. Az első alkalom a továbbiak háttereként átfogóan mutatja be a Kosztolányi-novellák keletkezésének körülményeit, jellegzetességeit, a mindennapos újságírói tevékenység szöveg- és kézirat-alakító erejét, a források mibenlétét. A második előadás a fiatal író első novellakötetével, az 1908-ban megjelent Boszorkányos estékkel foglalkozik. A harmadik előadás Kosztolányi töredékben maradt műve, a Mostoha egyes részleteinek, újabban előkerült kéziratainak segítségével arra keresi a választ, miért és miként fordul vissza az író a húszas évek regényei után a novellakompozíciók felé. Végül éppen e fordulás legkiemelkedőbb kötetének, az Esti Kornélnak egy lehetséges elemzése szolgálna a záróelőadás témájául.

 

 

1. 2014. február 10. (hétfő) 18.00
Az (újság)író Kosztolányi

Ajánlott irodalom:

 

 • Bengi László, Kosztolányi (?) újságot ír = „Alszik a fény” Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete, szerk. Bednanics Gábor, Budapest: FISZ, 201–269.
 • Lengyel András, A mindennapok szemüvegkészítői: Sajtótörténeti tanulmányok, Budapest: Nap Kiadó, 2013.
 • Kókay György–Buzinkay Géza–Murányi Gábor, A magyar sajtó története, átdolg. és bőv. kiad., Budapest: Sajtóház Kiadó, 2001.
 • Réz Pál: Kosztolányi, a hírlapíró = K. D., Álom és ólom
 • Arany Zsuzsanna: Gondolatok a Kosztolányi kritikai kiadás kérdéseiről, Üzenet 2006/1.
 • Bodrogi Csongor: Kosztolányi Dezső az újságírásról, ÚjNautilus, 2010. október. 4.

 

 

2. 2014. február 17. (hétfő) 18.00
A pályakezdő novellista: Boszorkányos esték

Irodalom:
Kosztolányi Dezső, Boszorkányos esték [elérhető a hálón]

 

Ajánlott irodalom:
Szilágyi Zsófia, Lázas lobogás és előfizető-gyűjtő ívek (Kosztolányi Dezső pályakezdése és a Boszorkányos esték), Kalligram, 2012. július-augusztusi szám

 

 

3. 2014. február 24. (hétfő) 18.00
A regényszerűség meghaladása? – Mostoha

Irodalom:
Kosztolányi Dezső, Mostoha = Uő., Mostoha és egyéb kiadatlan művek, s.a.r. Dér Zoltán, Újvidék, 1965.

 

Ajánlott irodalom:

 • Kosztolányi Dezső (2011b), Jegyzetek Téglásról, Kalligram, 2011/szeptember, 68–74.
 • Szegedy-Maszák Mihály, A regényszerűség meghaladása. 1933: Kosztolányi Dezső: Esti Kornél. in Szegey-Maszák Mihály és Veres András (szerk.), A magyar irodalom történetei III. 1920-tól napjainkig, Budapest: Gondolat, 230–244.
 • Bíró-Balogh Tamás, „Új regényen dolgozik Kosztolányi Dezső”. Az el nem készült „Mostoha” keletkezéstörténete, Holmi, 2004/november, 1401–1415.
 • Réz Pál, Egy ismeretlen Kosztolányi-írás, Új Tükör, 1978. december 24., 11.

 

 

4. 2014. március 3. (hétfő) 18.00
A legnagyobb kisprózák: Esti Kornél

Irodalom:
Kosztolányi Dezső, Esti Kornél (Ajánlott: kritikai kiadás, Kalligram, 2011.)

 

Ajánlott irodalom:
Kosztolányi Dezső, Esti Kornél kalandjai

 

 

Ajánlott átfogó irodalom:

 

www.kosztolanyioldal.hu

 • Szegedy-Maszák Mihály, Kosztolányi Dezső, Kalligram, 2010.
 • Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály (szerk.), Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről, Budapest, Anonymus, 1998.
 • Kosztolányi Dezső, Levelezése I. (19011907), s.a.r., szerk., jegyz. Buda Attila, Józan Ildikó, Sárközi Éva, Kalligram, 2013.

Az Esti Kornél kritikai kiadásának Jegyzetek című fejezete (szerk. Veres András, Tóth-Czifra Júlia, s.a.r. Tóth-Czifra Júlia, Kalligram, 2011.)

Az esemény Facebook-oldala.