Madarász Anita

 

 

madarasz.jpg

 

Harmadéves doktorandusz vagyok az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történelem Tanszék doktori programján. Az ELTE BTK történelem szakán diplomáztam, mellette vallástudományi diszciplináris minort és művelődéstörténeti szakirányt végeztem. A brit női választójogi mozgalommal, majd a 17. század diplomáciai, politikai és gazdasági hátterével foglalkoztam. Jelenlegi kutatási témám a Magyarország és Nagy-Britannia közötti kulturális (illetve társadalmi) kapcsolatok az 1950-től 1965-ig tartó időszakban. A doktori képzés mellett szerkesztőként dolgozom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madarász Anita előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

„Atomok a békéért”? A brit békemozgalom története

 

 

 

A hidegháború idején, amikor a nukleáris fenyegetettség aktuálissá vált, amikor a különböző nemzetek versengtek egymással az atomfegyverek minél gyorsabb létrehozásának területén, amikor a civil lakosság kétkedve figyelte, hogy a kormányok és a politikai szereplők miként döntenek erről, akkor adtak hangot véleményüknek a békemozgalmak, amelyekhez napról napra egyre többen és többen csatlakoztak. 1950-től Nagy-Britannia kormányának és a békemozgalomnak a kapcsolata bonyolult, komplex összetevők egészéből épült fel. Az általános felfogás e mozgalmakkal kapcsolatban az volt, hogy szinte kizárólag csak baloldali szerveződésekről beszélhetünk és ha teret nyernek a nyugati országokban – konkrétan a lakosság körében – akkor az nem mást, mint a kommunizmus térnyerésének lehetőséget teremti meg. A kérdés és a probléma komplexitását éppen az adja, hogy a politikai vezetés magatartásának, illetve a ’béke’ kérdéséhez való viszonyulásnak a mozgatórugói több elemből tevődnek össze: beférkőzhet-e a kommunizmus Nagy-Britanniába? Valós volt-e ez a félelem egyáltalán? Milyen egyéb okok vezették a kormányt a békemozgalmakkal szembeni negatív állásponthoz? A brit vezetés hozzáállása az 1950-es évek második felében is jelentős mértékben meghatározta a békemozgalmak helyzetét a szigetországban. Az 1958-ban létrejött  Campaign for Nuclear Disarmament (CND – A Nukleáris Leszerelésért Mozgalom) elnevezésű szervezet a brit békemozgalom talán egyik legjelentősebb tömörülése volt, amely nemzetközi népszerűsége ellenére is kénytelen volt szembesülni a belpolitikai viszonyokkal.

 

 

Az előadás prezentációja letölthető innen.