Pölcz Ádám

 

 

polcz_adam_pba.jpgA Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott nyelvészet alprogramjának másodéves hallgatója. Kutatási területe az antik retorika és a nyelvművelés kapcsolata. Munkaidejében a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda irodavezetője, a Magyar Szemiotikai Társaság szervezőtitkára és a Bolyai Műhely Alapítvány asszisztense. Szabadidejében református kántorként tevékenykedik, énekel, ír. 2009 júliusában Ragyogva tűz a napsugár címmel megjelent első kisregénye.

 

 

 

Pölcz Ádám kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

 

A jó beszéd tudománya

 

 

A retorika hosszú évszázadokon keresztül a nyilvános megszólalás művészete volt – már az ókortól kezdve. Magyarországon is nagy hagyománnyal bírt, egészen az 1950-es évekig, amikor a szónoklattan tanítását kivették a tantervekből, és csak 2000-ben helyezték vissza.
Nagy lemaradást kell tehát pótolni. A jó beszéd tudománya című kurzus a hallgatóságot szemléletes módon és egyszerű nyelvezetet használva igyekszik megismertetni a klasszikus retorikai történetével, fogalmaival, mai – például a nyelvművelésre gyakorolt – hatásaival. A tanórai keretek között nem sok idő jut a retorikai ismeretek átadására, de egy sajátos környezetben ismerkedni Arisztotelész, Cicero és Quintilianus gondolataival, vagy együtt feldolgozni Marthin Luther King beszédét – maradandó élmény lehet.
A jó beszéd tudománya két dolgot jelent: 1) szakmailag jó (a beszéd- és általa a gondolatok, a stílus helyessége, a mondandó szerkezeti-formai megfelelősége); 2) emberileg jó (rossz ember nem lehet jó ügy szónoka). Ezzel az alappal indulva közelebb hozható a retorika tudománya a hallgatósághoz.

 

 

1. 2014. január 21., kedd 18.00
Mire jó a retorika?

2. 2014. január 28., kedd 18.00
„Csak jó ember lehet igaz ügy szónoka”. Nevelés és retorika

3. 2014. február 4., kedd 18.00
A stílus és a stíluserények

4. 2014. február 11., kedd 18.00
Retorika Magyarországon