Kedves Doktorandusz Hallgatótársunk!

A következő évben folytatódik az ELTE BTK nyilvános előadássorozata, a Pesti Bölcsész Akadémia elnevezésű nyitott egyetem. Továbbra is a nem szakmabeli közönség megszólítását tűztük ki célul, hogy megmutassuk, "mire is jók a humán tudományok". Az első félév során az Irodalomtudományi Doktori Iskola hallgatóinak részvételével valósult meg a kezdeményezés (A szöveg öröme című előadássorozattal), a jövő évtől azonban a programot ki kívánjuk terjeszteni a másik négy doktori iskolára is. A 2013/2014-es tanév során fogjuk meghirdetni a kurzusokat, amelyeket ezentúl is doktoranduszok tarthatnak majd meg. Egy kurzus négy előadásból áll, amelyek megtartásáért cserébe az előadó oktatási kreditekben részesülhet.

Az előadások szólhatnak saját kutatási témáról vagy más, a hallgatóság számára vonzó tárgyról, lehetnek összefüggők, de  vizsgálhatnak különböző témákat is. Fontos hangsúlyozni, hogy a kiindulási alap a gimnáziumi tananyag, amely közös ismeretként  feltételezhető a várható közönségnél (gimnáziumi diákok, tanárok, más karok hallgatói, nyugdíjasok, a bölcsészettudományban nem jártas érdeklődők). Az előadások a Doktori Kiválósági Központban (Ifjúsági épület, III. emelet, nagyelőadó) hangzanak majd el.

Kurzus tartására jelentkezni lehet az innen letölthető jelentkezési lap kitöltésével: tematikával, amely vázlatosan tartalmazza az előadások fő vonalát (a téma rövid bemutatása, a kurzus célja, felépítése, ajánlott olvasmányok stb.), az egyes előadások címét és rövid absztraktját. A tematikához kérünk mellékelni egy olvasmánylistát (szépirodalmi művek, alapvető szakirodalmi munkák), amely rálátást biztosít a kurzus szakirodalmi hátterére, és amely nem a hallgatóság számára ajánlott olvasmánylistával azonos. Egy előadás 90 perces: optimális esetben 45-60 perc előadás, 30-45 perc beszélgetés (szemináriumi munka, kérdések megvitatása stb.) tartozik hozzá.
A jelentkezéshez szükséges egy szaktanár aláírása, aki a pályázatot pozitív elbírálásra ajánlja.
 
A jelentkezés határideje: 2013. július 7. A jelentkezéseket e-mailben, az akademia.btk@gmail.com címen fogadjuk.

Üdvözlettel,

a Pesti Bölcsész Akadémia szervezői