Berényi Márk

 

Berényi_Márk.official.jpg

1987-ben születtem, iskolai tanulmányaim nagy részét Olaszországban végeztem, majd ott is érettségiztem 2007-ben. Jelenleg az ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskolájának vagyok hallgatója, valamint olasz-francia szakon végzem a tanári mesterképzést. PhD hallgatóként kutatási területem Dante etikai koncepciója. A firenzei szerző legismertebb művét, az Isteni Színjátékot, annak egyes énekeit, bizonyos aspektusait taglaló elemzésekkel részt vettem, és értem is el eredményt, a XXIX. és a XXX. OTDK-n. Tagja vagyok a Magyar Dantisztikai Társaságnak, amely a magyaroszági Dante-kutatásnak egyik legfőbb műhelye.

Jelenleg Budakalászon élek. Szabadidőmben elsősorban olvasok, festek, rajzolok, sportolok, kertészkedem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berényi Márk kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

A túlvilág krónikása, Dante Alighieri

 

Amennyiben az egyes internetes keresőportálok képkeresőibe beírjuk a „Dante“ kulcsszót, az első 8-10 találat még a firenzei költő, író, politikus arcmását vagy szobrát kínálja föl. Ám nagyjából már a 11-12. találattól kezdve az ismert és népszerű videójáték, a Dante’s Inferno főhősének, az azonos nevű Danténak grafikus ábrázolásával találkozhatunk. Ez a statisztikai adat arra engedhetne következtetni, hogy napjainkra a költő Dante Alighieri kevéssé érdekes és aktuális, mint a videójáték Dantéja. Ez persze már önmagában is ellentmondás, hiszen az említett videójátékot a XIII-XIV. századi híres firenzei ihlette és helyszínét, a túlvilágot, valamint tematikáját, a gonosz elleni harcot a játék készítői nagyrészt leghíresebb művéből, az Isteni Színjátékból merítették.

A sajtó, a televízió, a világháló és a közbeszéd tele vannak olyan kifejezésekkel és szófordulatokkal amelyek szorosabban vagy lazábban kapcsolódnak, vagy legalábbis kapcsolhatóak Dante életművéhez. Hányszor halljuk a „Dante pokla“ vagy a „Ki itt belépsz, hagyj fel minden reménnyel“ állandósult szókapcsolatokat anélkül, hogy tudnánk kötni őket valakihez, vagy valamilyen irodalmi műhöz?

Csak Budapesten több helyen is találkozhatunk Dantét ábrázoló szoborral. Elég csak az ELTE Rektori Hivatala Szerb utcai épületének a kertjébe belépni, vagy csomagokkal megrakodva a Déli Pályaudvarra menet néhány perc erejéig megállni, megpihenni az Alkotás utca 13. számú ház előtt és feltekinteni a házat díszítő szobrokra. Mindkét helyen megtalálhatjuk Dante alakját. Viszonylag újabb köztéri alkotás az Erzsébet téren elhelyezett Dante őrei szobor, amely két agarat ábrázol. De ugyan mi köze Danténak a kutyákhoz?

Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket válaszol meg, kételyeket oszlat el A túlvilág krónikása – Dante Alighieri élete és munkássága című előadássorozat, melynek célja, hogy a magyar közönség számára átfogó képet nyújtson az itáliai Duecento és Trecento leghíresebb és máig legkutatottabb irodalmi és politikai szereplőjéről, a firenzei Dante Alighieriről.

 

 

I. 2013. május 6. (hétfő) 16.00

A leghíresebb firenzei

Dante egyik legismirtebb munkája, amely egyben legelső megjelent műve is, az 1293 és 1295 között íródott Új élet. Ez a szonetteket és a hozzájuk fűzött magyarázatokat tartalmazó mű számos önéletrajzi információt rejt. Ilyen önéletrajzi elem többek között szerzőnk Beatrice iránti szerelme, valamint Dante Guido Cavalcanti költővel kötött barátsága. Danténál, mint a legtöbb középkori szerzőnél hangsúlyosan és igen gyakran megjelenik az allegória. Az előadás során az önéletrajzi információkra támaszkodva kívánok szót ejteni az Új élet allegorikus önéletrajzi jelentőségéről.

 

II. 2013. május 13. (hétfő) 16.00

A túlvilági utazás

Dante legismertebb műve minden bizonnyal az Isteni Színjáték. Az előadás célja, hogy egy átfogó képet nyújtson a műről bemutatva annak irodalomelméleti, narratológiai, intertextuális, politikai, filozófiai és kulturális aspektusait. Az előadás második felében kerül majd sor az úgynevezett Letcura Dantisra, amely akadémiai körökben az Isteni Színjáték egy-egy énekének felolvasását, elemzését és kommentálását jelöli. Az előadásra kiválasztott ének a Pokol XXVI. éneke.

 

III. 2013. május 17. (péntek) 16.00

A nyelvek csapdája, avagy Bábel hagyatéka

Dante a világirodalom valamennyi alakját figyelembe véve igen hamar felismerte a nyelvvel való foglalkozás és a nyelv kutatásának jelentőségét. 1303 és 1304 között latin nyelven írott műve, A Nép nyelvén való ékesszólásról teljes egészében ezzel a kérdéskörrel foglalkozik. Nyelvfilozófiai kérdések felmerülnek még a Vendégség és a Commedia oldalain is.

 

IV. 2013. május 24. (hétfő) 16.00

Ámor szolgálatában. Dante szerelmi lírája

Dante szerelmi lírája egyértelmű stilnovista hatást mutat. Ebből kifolyólag előadásomat az „édes új stílus“ (dolce stil novo) illetve annak legfontosabb szereplőinek (Guido Guinizzelli, Guido Cavalcanti, Lapo Gianni) a bemutatásával kívánom kezdeni majd áttérek az irodalmi áramlat gondolati alapjainak a bemutatására. A dolce stil novo a szerelmet és a nemes szívet egyként látta és be szeretném mutatni, hogy mindez miként jelenik meg Dante egyes műveiben (Új élet, Versek).

 

Ajánlott olvasmányok:


BÁN Imre, Dante-tanulmányok, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1988.
CASAGRANDE Carla, VECCHIO Silvana, A hét főbűn. A bűnök középkori története, Európa Könyvkiadó, Budapest, 2011., ford.: Falvay Dávid, Gecser Ottó.
ECO Umberto, A tökéletes nyelv keresése, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 1998., ford.: Gál Judit, Kelemen János.
KARDOS, Tibor (Szerk.), Dante a középkor és a renaissance között, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966.
KARDOS Tibor (szerk.), Dante összes művei, Magyar Helikon, Budapest, 1962.
KELEMEN János, A filozófus Dante, Atlantisz Könyvkiadó, Budapest, 2002.
KELEMEN, János, A Szentlélek poétája, Budapest, Kávé Kiadó, 1999.
MÁTYUS Norbert (szerk.), Dante a középkorban, Balasssi Kiadó, Budapest, 2009.
PÁL József, Dante. Szó, szimbólum, realizmus a középkorban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.
REYNOLDS, Barbara, Dante. A költő, a politikai gondolkodó, az ember, Budapest, Európa Könyvkiadó, 2008., ford.: Sajó Tamás.

 

Középiskolás tanulóknak ajánlott olvasmányok:


BÁNKI István, FORGÁCS Anna, PÁLA Károly, Irodalom a 9. osztály számára, Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2006., 212-217. old.
MOHÁCSI Károly, Irodalom a középiskolák 9. évfolyama számára, Krónika Nova, Budapest, 2006., 165-174. old.
PETHŐNÉ NAGY Csilla, Irodalom 9. Tankönyv, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2009., 258-271. old.

 

Az esemény Facebook-oldala