Sófi Boglárka

 

 

Sófi_Boglárka_profil.jpg

 

Az ELTE BTK Összehasonlító irodalomtudomány programjának másodéves doktorandusza. Kutatási, érdeklődési területei: régi és modern képversek.
Munkaidejében: anya, kutató, és kettlebell edző.
Szabadidejében: homokvárat épít, könyvtárakban kutat és ClubbellYogát tanít.

 

 

 

 

 

Sófi Boglárka kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

A képvers több évezredes útja

 

A képversek meghatározása, megítélése és értelmezése folyamatosan jelenlévő probléma az irodalomtörténet-írásban. A fogalom körbeírásának nehézségét nem csak az adja, hogy bizonyos esetekben nehéz szétválasztani, hogy meddig irodalom és mettől fogva vizuális képzőművészet egy szöveg, hanem az is, hogy egyáltalán mikortól tekinthetünk egy betűhalmazt, vagy szöveget képversnek.
Vizuális költemények-e az orvostudomány történetéből ismert szülést könnyítő betűnégyzetek; vagy az iskolatörténeti forrásokból ismert tanulást könnyítő mágikus betű-medálok; vagy azok az amulett-típusok, amelyek jelképeket és imaszövegeket egyaránt tartalmaztak és vallástörténeti szerepük jelentős?
Vajon a képversek összefüggésben lehetnek a betűmágiával? Vagy az áldozati tárgyakra, jóscsontokra felkerült szavak, mondatok, amelyek egy lapra átmásolva „átvették” az eredeti tárgy alakját, teremtették meg a képköltészet alapjait?
Ahol megjelenik az írásbeliség, ott vajon feltételezhető a képversek léte is? Vajon a hieroglifák, vagy a kanjik alkalmasak-e képversek létrehozására? Vannak-e közös jegyei a világ képverseinek?
Hol helyezkedik el a magyar képversírás a világ képversirodalmában? Egyáltalán mikortól létezik magyar képvers?
Előadásaim során ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Remélem, velem tartanak!

 

I. 2013. április 29. 18.00

Mi a képvers? (problémafelvetés)

A képversek meghatározása, megítélése és értelmezése folyamatosan jelenlévő probléma az irodalomtörténet-írásban. A fogalom körbeírásának nehézségét nem csak az adja, hogy bizonyos esetekben nehéz szétválasztani, hogy meddig irodalom és mettől fogva vizuális képzőművészet egy szöveg, hanem az is, hogy egyáltalán mikortól tekinthetünk egy betűhalmazt, vagy szöveget képversnek. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy ezeknek a szövegeknek nem csak az irodalomban kell helyet találnunk, hanem a képzőművészeti, képi kifejezéspszichológiai, vagy akár orvostudomány-történeti regiszterekben is.

 

II. 2013. május 6. 18.00

A betűmágiától a kódfejtésen át a térköltészetig

A népi mágia számtalan módon használta fel a betűnégyzeteket, úgy vélték, a bűvös betűnégyzetekkel ellátott amulettek megóvnak mindennemű rontással, dögvésszel, természeti katasztrófákkal szemben is. A betűmágiával állhatnak kapcsolatban a legkülönbözőbb formájú, értelmes szöveggé összeolvasható betűhalmazok. Ez a rejtélyes és rejtvényes költészet nagy mesterségbeli tudást igényelt, betűmágiában való jártasságot, formák szimbolikus jelentésének ismeretét. A betűmágia az évszázadok során tudós költészetté, majd képverssé szelídült.

 

 

III. 2013. május 13. 18.00

Képversek a nagyvilágban

Ahol megjelenik az írásbeliség, ott vajon feltételezhető a képversek léte is? Vajon a hieroglifák, vagy a kanjik alkalmasak-e képversek létrehozására? Vannak-e közös jegyei a világ képverseinek?

 

IV. 2013. május 24. 18.00

Magyarországi képvers-irodalom

A hazánkban is megjelenő verselméleti kötetek a 16-17. században a képverset nem egyszerűen esztétikai elemeket hordozó irodalmi műnek tartották, hanem verstechnikai fogalomként a költészet legmagasabb fokának. A különböző felekezeti iskolákban kötelezőnek tekintették a képversek művelését, gazdag tradíciója volt a képversírásnak a piaristák körében, de ez a versszerző jegy a protestánsok iskoláiban éppúgy ismeretes volt, mint a katolikusokéban, unitáirus vagy evangélikus iskolákból egyaránt maradtak ránk versek. Idővel ezek a képversek megjelentek hivatalos és nem hivatalos eseményeken is. Plakát nagyságú képverssel köszöntötték a főpapi találkozókon a magasrangú vendéget, a lakodalmokon kiakasztották a szív vagy koszorú alakú köszöntőverseket, a születésnapokon virág alakú versekkel köszöntötték a hölgyeket.

 

Az esemény Facebook-oldala