Bakonyi Gergely László

 

 

bakonyi.jpgA Szláv irodalmak doktori program másodéves hallgatója, kutatási területe a szlovén irodalom műfaji struktúrájának alakulása, változásai. Publikációi, konferencia-előadásai elsősorban a verses nagyepikus formákhoz, azok tradíciójához és kortárs megjelenési módjaihoz, illetve a 19. század irodalmi folyamataihoz kapcsolódnak. Fordít, az Akademski krog slovenskega jezika (Szlovén Nyelvi Kör) alapító tagja, a Karinthy Frigyes Gimnázium óraadó tanára.

 

 

 

 

 

Bakonyi Gergely László kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

A szlovén irodalom történeteiből

 

Az előadássorozatban egy-egy olyan pontot kívánok kiragadni a szlovén irodalom történetéből, amely a magyar irodalom felől közelítve izgalmas tanulságokkal szolgálhat azoknak, akik nyitottak egy, a vezető irodalmi diskurzusok által kevéssé tárgyalt kultúrkör felé.

 

2013. április 26. 18.00

I. A szlovén irodalom kezdetei – Brižinski spomeniki

Ki foglalkozik ma szlovenisztikával, és egyáltalán mire jó? Hogyan forduljunk e kutatási terület felé? Mikortól beszélhetünk önálló szlovén irodalomról? Ezeken a kérdéseken túl az előadás témája az első szlovén szövegemlék, a Brižinski spomeniki (Freisingi nyelvemlék) irodalomtörténeti megközelítése.

2013. május 3. 18.00

II. Verses nagyepikai formák – az eposz műfajának kérdéseitől napjainkig

A verses nagyepikai formák, (vö. eposz) ha háttérbe is szorulnak a romantika után, el nem tűnnek, sőt napjainkban a szlovén irodalmi térben olyan jelenségekkel szembesülünk, amelyek lehetővé tehetik e műfajok megerősödését. Érdemes-e ma a romantika esztétikai követelményei mentén eposzt írni (szerkeszteni)? Hogyan aktualizálható a verses regény?

 

2013. május 10. 18.00

III. Ikonikus hősök találkozása – Martin Krpan és Toldi

Arany és Levstik irodalmi programja több ponton is szervesen kapcsolódik egymással. Hogyan valósították meg elméletüket? A népi hős figurája milyen lehetséges értelmezésekre ad módot? És miért hasonlít egymásra a két nagy erejű bajnok? Végül: miért csempészett a határon Krpan metaforát?

 

2013. május 17. 18.00

IV. A modernség fogalma a szlovén irodalomban

A 20. század elején a „moderna” korszaka kétségkívül új fejezetet nyitott a szlovén irodalom történetében. Az előadás választ keres a kérdésre: miben hoztak a „moderna” alkotói újat, hogyan kapcsolódnak az előző korszakokhoz? Miként viszonyulnak a modernség fogalmához az intimizmus vagy éppen a posztmodern alkotói?

 

 

Az esemény Facebook-oldala