Tamás Péter

 

Az ELTE BTK Modern Angol és Amerikai Irodalom doktori programjának hallgatója.

 

 

Tamás Péter előadása a Pesti Bölcsész Akadémián:

"Soha senkinek ne mesélj el semmit" - J. D. Salinger: Zabhegyező

 

(2013. március 20., szerda 18.00) 

 

Az előadás J.D. Salinger Zabhegyező című regényének olvasásához igyekszik segítséget nyújtani.
Az értelmezés során bemutatom, hogyan járul hozzá a mű szlenggel átitatott (ún. alulstilizált) nyelve a struktúrájának kialakulásához, bizonyítva, hogy egy irodalmi alkotás formája (stílusa, nyelve) és tartalma (struktúrája) szétválaszthatatlan egymástól. Azt is megvizsgálom, miként befolyásolja az elbeszélő figurája az elbeszélt történetet („az énelbeszélés sajátosságai”), és kitérek a szövegköziség („intertextualitás”) kérdésére, azaz arra, hogyan olvasható az alkotás más szövegek fényében (legyenek azok a Zabhegyezőben megidézett szerzők vagy egy Zabhegyezőről írt paródia). Ismertetni fogom a mű első magyar kiadását követő, Gyepes Judit fordításával kapcsolatos vitát, és reményeim szerint azt is érzékeltetni fogom, hogy a regény a szerző halála után is eleven, fontos szöveg maradt.

 


Ajánlott olvasmányok:


J.D. SALINGER, Zabhegyező [bármelyik kiadás].

Fredrik COLTING (John David CALIFORNIA), Rozshegyező, avagy A zabhegyezés vége, Partvonal, Bp. 2010.
Studies in J. D. Salinger. Reviews, Essays, and Critiques of The Catcher in the Rye and Other Fiction, ed. Marvin LASER, Norman FRUMAN, New York, The Odyssey Press, 1963.

Warren FRENCH, J.D. Salinger, New York, Twayne Publishers, 1963.

Frank KERMODE, Salinger = UŐ., Mi a modern?. Tanulmányok, Bp., Európa Könyvkiadó, 1980, 234–252.

ZELKI János: „Nem akartam műfordító lenni”. Beszélgetés Gyepes Judit műfordítóval. 
http://www.litera.hu/hirek/nem-akartam-mufordito-lenni

 

Az esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/150346018464540/