Gálla Edit

 

galla_edit.jpg

 

 

A Modern angol és amerikai irodalom program másodéves doktorandusz hallgatója. 2006 óta publikál irodalmi folyóiratokban. Virginia Woolf regényeiről írt dolgozatával 2007-ben OTDK I. helyezést ért el. Jelenleg Sylvia Plath mítoszteremtő költészetét kutatja jungiánus megközelítésben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gálla Edit kurzusa a Pesti Bölcsész Akadémián:

Angol írónők és a romantika

 

Az előadássorozat a 19. század első felében élt angol írónők ismert regényeit tárgyalja a romantika mint művészeti áramlat alapfogalmai segítségével. A regények a romantikus gondolat- és érzelemvilág közvetítését és egyben kritikáját is adják, hiszen mind műfajuk (a regény), mind íróik (nők) kirekesztődtek a korabeli irodalmi elismertségből. Az elemzett művek amellett, hogy megjelenítik a romantika által csodált ideálok (a lángelme teljhatalma, az elsöprő érzelmek magasztossága, a zabolátlan természet szépsége, a korlátlan szabadságvágy) veszélyeit, illetve romboló hatásukat, ritka betekintést adnak abba a társadalmi helyzetbe, amely életre keltette a feminizmus ideológiai-mozgalmi irányzatát.

 

A kurzus előadásai:

 

2013. március 1., péntek 18.00

1. A romantika fogalma. A géniusz és a teremtő képzelet. Mary Shelley: Frankenstein

Victor Frankenstein és az általa teremtett szörny küzdelme a romantikus költő és művének allegóriája: hogyan válhat a zseni újat teremtő ereje a meglévő értékek pusztítójává? A lángelme fenséges magánya hogyan vezet érzelmi fagyhalálhoz?

 

2013. március 8., péntek 18.00

2. Az érzékenység kultusza: a szerelmesregény kezdetei. Jane Austen: Értelem és érzelem

Austen ,,romantikus realizmusa”: a társasági regény. A józan ítélőképesség és a szenvedélyes érzelmek ütköztetése egyben a románc műfajának karikatúrájaként is olvasható.

 

2013. március 22., péntek 18.00

3. A gótikus regény és a borzongás kultusza. A természet ősereje szemben a kultúra mesterkéltségével. Emily Brontë: Üvöltő szelek

A 18. század végétől népszerű gótikus regény jellegzetesen női műfajjá vált: földöntúli jelenségek és hasonmások (doppelgӓngerek) jelenítik meg a lelki élet konfliktusait. A természetességet és a civilizáltságot képviselő szereplők több generációs összecsapása a világirodalom egyik legeredetibb regényében.

 

2013. április 5., péntek 18.00

4. Feminizmus a 19. században. Szabadságvágy és társadalmi korlátok. Charlotte Brontë: Jane Eyre

A bezártság illetve a kitaszítottság közti választás ,,szabadsága.” Jane Eyre fejlődésregénye (Bildungsroman) a padlásszobába zárt őrült nő árnyékában.

 

 

Ajánlott olvasmányok:

 

Péter Ágnes. Roppant szivárvány – A romantikus látásmódról. Budapest, Nemzeti
Tankönyvkiadó, 1996.

Péter Ágnes, szerk. Angol romantika – Esszék, naplók, levelek. Budapest, Kijárat Kiadó,
2003.

Séllei Nóra. Lánnyá válik, s írni kezd – 19. századi angol írónők. Debrecen, Kossuth
Egyetemi Kiadó, 1999.

Séllei Nóra. Mért félünk a farkastól? - Feminista irodalomszemlélet itt és most. Debrecen,
Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007.

Szegedy-Maszák Mihály, Kubla kán és Pickwick úr - Romantika és realizmus az angol
irodalomban. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982.

Szerb Antal, A világirodalom története. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1962.

 

Az esemény a Facebookon: https://www.facebook.com/events/508562212515735/